() *
: my-name@mgpu.ru

*
: my-password

- (6 )
: 123456

RUS

ENG
        RSS-  -

1
, . .
/ . . , . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 255257. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 60.521.8

: 14.12.2018 16:20:20
2
, . .
- / . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 253255. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 60.561.31

: 14.12.2018 15:01:21
3
, . .
/ . .  // : . . . . -. . (2325 . 2007 .) / . . , . . - .  ; [. . . , . . ]. , 2007. . 184187. ISBN 978-5-88242-586-8.

60.542.15

: 14.12.2018 14:21:23
4
, . .
" " / . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 246249. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 60.524.5

: 14.12.2018 11:56:11
5
, . .
" ": / . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 231232. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 60.524.224.24

: 13.12.2018 16:40:43
6
, .
19961998 . / . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 229230. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 60.561.3

: 13.12.2018 16:05:46
7
, . .
/ . .  // . . 2018. 6. . 412. ISSN 2223-7003.

74.9 + 60.564 + 88.56

: 30.11.2018 14:49:01
8
, . .
: / . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 3537. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 60.500.2

: 20.11.2018 11:03:45
9
, . .
: / . .  // . 2018. 4. . 5561. ISSN 1028-5857.

60.561.22(2-4) + 65.290.31(2-4)

: 12.11.2018 17:21:04
10
, . .
: / . .  // . 2018. 2. . 103114. ISSN 2073-8528.

88.211.2 + 60.54

: 09.11.2018 15:29:24
11
, . .
/ . .  // . 2018. 2. . 123138.

60.5

: 25.10.2018 12:24:07
12
, . .
/ . .  // . 2018. 2. . 1023.

60.5 + 88.5

: 24.10.2018 11:55:47
13
, . .
/ . .  // : , , : . . . / . , . . . - ; [ . . . ]. ., 2006. . 153156. ISBN 978-5-902296-53-6.

74.664.6 + 60.542.15

: 23.10.2018 16:07:46
14
, . .
/ . .  // XXI : : . . . : [... .] / . , . . . -, -. . ; [. . : . .  .]. ., 2007. . 3. . 260263. ISBN 5-902296-65-2.

60.542-42

: 22.10.2018 14:57:38
15
, . .
/ . .  // XXI : : . . . : [... .] / . , . . . -, -. . ; [. . : . .  .]. ., 2007. . 3. . 144149. ISBN 5-902296-65-2.

60.542.15

: 19.10.2018 11:44:41
16
, .
: / . .  // . 2018. 7. . 1825.

88.504 + 74.104 + 60.524

: 09.10.2018 16:44:36
17
, . .
/ . .  // : , , : . . . / . , . . . - ; [ . . . ]. ., 2007. . 5961. ISBN 978-5-902296-67-6.

60.530

: 09.10.2018 15:49:27
18
, .
( 2018 .) / . .  // . : " ". 2018. 2 (26) 2018. . 2835. ISSN 2074-7829.

60.527

: 02.10.2018 11:55:59
19
, . .
: / . .  [ .] // . 18, . 2017. 4. . 183208.

60.561.2

: 26.09.2018 16:24:57
20
, . .
2016 . / . .  // . 18, . 2017. 4. . 169182.

60.566.6

: 26.09.2018 16:12:23
21
, . .
- / . .  // . 18, . 2017. 4. . 147168.

60.563

: 26.09.2018 16:02:59
22
, . .
: .  - / . .  // . 18, . 2017. 4. . 126146.

60.563

: 26.09.2018 15:53:55
23
, . .
/ . . , . . , . .  // . 18, . 2017. 4. . 107125.

60.56

: 26.09.2018 12:08:53
24
, . .
/ . .  // . 18, . 2017. 4. . 87106.

60.522 + 60.561.5

: 26.09.2018 12:04:26
25
, . .
-2014: / . . , . . , . .  // . 18, . 2017. 4. . 6186.

60.527

: 26.09.2018 11:58:23
26
, . .
: / . .  // . 18, . 2017. 4. . 4557.

74.48 + 60.561.9

: 26.09.2018 10:15:37
27
, . .
/ . .  // . 18, . 2017. 4. . 931.

60.561.9 + 74.48

: 26.09.2018 10:04:39
28
, . .
/ . .  // XXI : (, , ) : . . . / . , . . . -, -. . ; [. . : . . , . . , . . ]. ., 2005. . 213215. ISBN 5-9022928-5.

60.561.51

: 25.09.2018 15:44:38
29
, . .
/ . .  // XXI : (, , ) : . . . / . , . . . -, -. . ; [. . : . . , . . , . . ]. ., 2005. . 204207. ISBN 5-9022928-5.

60.524.224.67 + 76.006.5

: 25.09.2018 15:35:30
30
, . .
/ . .  // XXI : (, , ) : . . . / . , . . . -, -. . ; [. . : . . , . . , . . ]. ., 2005. . 199203. ISBN 5-9022928-5.

60.542.4

: 25.09.2018 15:33:07
31
, . .
/ . .  // XXI : (, , ) : . . . / . , . . . -, -. . ; [. . : . . , . . , . . ]. ., 2005. . 190194. ISBN 5-9022928-5.

60.561.51

: 25.09.2018 15:18:39
32
, . .
" " / . . , . .  // . 2018. 1 (25). . 110117. ISSN 2223-6880.

60.563.0 + 83

: 25.09.2018 12:27:53

: (2.5 )
33
, . .
/ . . , . .  // . 2018. 1 (25). . 95109. ISSN 2223-6880.

88.542 + 60.543 + 74.66

: 25.09.2018 12:14:46

: (2.5 )
34
, . .
/ . .  // XXI : (, , ) : . . . / . , . . . -, -. . ; [. . : . . , . . , . . ]. ., 2005. . 163165. ISBN 5-9022928-5.

74.664 + 60.542.4

: 25.09.2018 11:42:15
35
, .
: / . . , . .  // . 2018. 5. . 2937.

74.266.3-23 + 74.03(2)6 + 60.507

: 01.08.2018 15:24:45
36
, .
. .  / . .  // : , , , : . . . . . . (. , . , 1618 2017 .) : [ 2 .] / . , . . . . . ". . . -" ( ), - .  ; [. . . .  ; . : . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .  ; . . . ]. ., 2017. . 2. . 319323. ISBN 978-5-9659-0158-6(2).

60.032.621.1 + 60.51(2)52

: 31.07.2018 14:24:44
37
, .
/ . .  // . : "". 2018. 1 (15) 2018. . 98102. ISSN 2312-6647.

60.561.26

: 27.07.2018 11:55:20

: (2.2 )
38
, .
/ . .  // . : " ". 2018. 1 (25) 2018. . 3643. ISSN 2074-7829.

60.524.224.53

: 26.07.2018 11:57:30

: (964.8 )
39
, .
/ . .  // . : " ". 2018. 1 (25) 2018. . 2935. ISSN 2074-7829.

60.542.2

: 26.07.2018 11:46:37

: (964.8 )
40
, . .
/ . .  // . 2017. 4. . 5369.

60.56

: 18.07.2018 14:31:16
41
, . .
/ . .  // . 2017. 4. . 2338.

60.99 + 60.56

: 18.07.2018 13:35:37
42
, . .
/ . .  // . 2017. 4. . 422.

60.56

: 17.07.2018 16:30:55
43
, . .
, / . . , . . , . .  // : , , . 4. 2018. . 2931.

60.524.224

: 13.07.2018 12:58:40
44
, .
: / . .  // : , , , : . . . . . . (. , . , 1618 2017 .) : [ 2 .] / . , . . . . . ". . . -" ( ), - .  ; [. . . .  ; . : . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .  ; . . . ]. ., 2017. . 2. . 109118. ISBN 978-5-9659-0158-6(2).

60.033 + 60.541

: 12.07.2018 12:20:35
45
, .
/ . .  // : , , , : . . . . . . (. , . , 1618 2017 .) : [ 2 .] / . , . . . . . ". . . -" ( ), - .  ; [. . . .  ; . : . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .  ; . . . ]. ., 2017. . 2. . 8390. ISBN 978-5-9659-0158-6(2).

60.524.252

: 11.07.2018 16:11:19
46
, .
: / . . , . .  // . 2017. 5. . 5055.

74.024 + 60.543.172-425

: 03.07.2018 16:33:10
47
, .
/ . .  // . 2018. 6. . 2028. [].

88.69-99 + 60.524.224

: 28.06.2018 10:13:53
48
, . .
( -) / . .  // . 13, . 2017. 3. . 8799. ISSN 0201-7385.

86.3 + 60.561.9

: 23.06.2018 12:49:45
49
, .
/ . .  // . 8, . 2017. 5. . 98107. ISSN 0201-7385.

60.522.14 + 60.546.4 + 63.3(2)6-75

: 20.06.2018 15:25:58
50
, .
/ . . , . .  // . : " ". 2017. 4 (24) 2017. . 108116. ISSN 2074-7829.

60.524.2

: 06.06.2018 17:29:21

: (919.1 )
51
, .
: - / . .  // . : " ". 2017. 4 (24) 2017. . 7279. ISSN 2074-7829.

60.023 + 60.522

: 06.06.2018 12:31:50

: (919.1 )
52
, .
- / . .  // , : . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . .  ; [. . .  ; . . . . ]. ., 2017. . 1518. ISBN 978-5-243-00517-3.

60.55-3

: 04.06.2018 14:01:44

: (480.2 )
53
, .
/ . .  // - " - " : . . . : [... .] / [. .: . . , . .  ; . . . , . . , . . ]. . ; ., 2017. . 7. . 1625. ISBN 978-5-906968-31-9.

60.542.15

: 31.05.2018 16:29:26
54
, .
: / . . , . .  // UniverCity: / [. . .  ; . : . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . ]. ., 2017. . 1. . 139148. ISBN 978-5-9500731-0-6.

71.4 + 60.561.9

: 29.05.2018 13:32:52
55
, .
: / . . , . .  // UniverCity: / [. . .  ; . : . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . ]. ., 2017. . 1. . 121137. ISBN 978-5-9500731-0-6.

60.561.9 + 74.927

: 29.05.2018 12:29:59
56
: / . . , . . , . . , . .  // UniverCity: / [. . .  ; . : . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . ]. ., 2017. . 1. . 105119. ISBN 978-5-9500731-0-6.

60.561.9

: 29.05.2018 12:07:53
57
, .
, / . . , . .  // UniverCity: / [. . .  ; . : . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . ]. ., 2017. . 1. . 89103. ISBN 978-5-9500731-0-6.

74.489.470.9 + 60.546.21

: 29.05.2018 11:45:56
58
, .
. / . . , . . , . .  // UniverCity: / [. . .  ; . : . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . ]. ., 2017. . 1. . 6587. ISBN 978-5-9500731-0-6.

60.524.224 + 74.489.470.9

: 25.05.2018 16:40:36
59
, .
/ . . , . .  // UniverCity: / [. . .  ; . : . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . ]. ., 2017. . 1. . 3956. ISBN 978-5-9500731-0-6.

60.546.21

: 25.05.2018 14:24:58
60
: / . . , . . , . . , . .  // UniverCity: / [. . .  ; . : . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . ]. ., 2017. . 1. . 2938. ISBN 978-5-9500731-0-6.

60.542.11

: 25.05.2018 13:02:17
61
, .
. / . .  // UniverCity: / [. . .  ; . : . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . ]. ., 2017. . 1. . 2127. ISBN 978-5-9500731-0-6.

60.546.21

: 25.05.2018 12:22:06
62
, .
vs " " / . . , . .  // UniverCity: / [. . .  ; . : . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . ]. ., 2017. . 1. . 919. ISBN 978-5-9500731-0-6.

60.546.21

: 24.05.2018 17:53:11
63
, .
/ . .  // : / . . . -, . .  ; [. . : . . , . . , . . , . . , . . , . .  .]. , 2016. . 1, . 1. . 815. ISBN 978-5-91042-179-4.

60.545.1(2) + 74.484.7

: 23.05.2018 17:20:31
64
, . .
/ . . , . .  // . 2018. 1. . 203218. ISSN 2073-8528.

87.5204 + 60.5

: 16.05.2018 13:13:32
65
, . .
/ . .  // . 2018. 1. . 6975. ISSN 2073-8528.

60.561.51

: 14.05.2018 14:08:09
66
, . .
/ . .  // . 2018. 1. . 4563. ISSN 2073-8528.

88.576.3 + 60.561.51

: 14.05.2018 12:31:55
67
, .
: , . ! / . .  // . : . . ". .". 2018. 24 . ( 17). . 22. ISSN 0233-4488.

60.524.224 + 74.202.684.3

: 03.05.2018 13:53:30
68
, .
( 6- 7- ) / . .  // : , , : . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - , . , .  ; [. . . , . . ]. ., 2015. . 7279. (Futura creamus).

68.90330 + 60.524.22830

: 29.04.2018 18:30:24
69
, .
: / .   // . 2017. 12. . 119127. ISSN 0231-4505.

60.55(2)-422

: 26.04.2018 16:30:33
70
, . .
/ . . , . .  // . 2018. 4. . 1526. ISSN 2220-1459.

60.56 + 74.10

: 25.04.2018 17:04:10
71
, . .
/ . .  // : , , : . . . / . , . . . - ; [ . . . ]. ., 2004. . 140142.

60.542.15

: 25.04.2018 13:05:26
72
, .
2016 / . .  // / , . . . - . , . . ; [. . . .  ; . . . ]. ., 2017. . 31. . 266280. ISBN 978-5-8381-0325-3.

60.51(5)6

: 24.04.2018 14:37:46
73
, . .
( ) / . . , . .  // . 2018. 2. . 1219. ISSN 0130-0776.

74.0 + 60.561

: 24.04.2018 12:52:27
74
, . .
/ . .  // . 2018. 2. . 311. ISSN 0130-0776.

60.561 + 74.200.522 + 74.200.51

: 24.04.2018 12:18:34
75
, .
: / . .  // : , , : . . . / . , . . . - ; [ . . . ]. ., 2004. . 7881.

60.542.14-425

: 20.04.2018 16:01:38
76
, .
2016 - / . .  // / , . . . - . , . . ; [. . . .  ; . . . ]. ., 2017. . 31. . 121132. ISBN 978-5-8381-0325-3.

63.3(2)64-6 + 63.3(5)63 + 60.564.04

: 20.04.2018 11:04:42
77
, . .
/ . .  // .   : , , : . -. , 29 2012 . / . , . . . . - ; [ . . . .  ; . : . . , . . , . .  .]. ., 2012. . 276277. ISBN 978-5-8429-1077-9.

60.542.15

: 09.04.2018 13:38:04
78
/ . .  [ .] // . 2018. 1. . 2026.

74.244.6 + 60.561.9-422

: 29.03.2018 13:27:16
79
, . .
/ . .  // . 2018. 1. . 7580. ISSN 1028-5857.

65.262.101(2)-21 + 60.55(2)-41

: 29.03.2018 13:23:54
80
, .
- / . .  // : , , : [. .] / [ . . . , . . ]. ., 2016. . 714. ISBN 978-5-903060-23-8.

78.073 + 60.562.1

: 24.03.2018 14:10:59
81
, . .
/ . . , . .  // . 2017. 6. . 1923. . : 5. 2017.

74.66 + 74.660.8 + 60.52

: 19.03.2018 17:51:05
82
, .
/ . .  // . 2018. 3. . 2934. ISSN 0132-0696.

60.51

: 19.03.2018 17:32:46
83
, .
/ . . , . .  // . 2017. 6. . 5358.

60.561.23

: 19.03.2018 12:00:25
84
, . .
: / . .  // . 2017. 4. . 6167.

60.561.9

: 15.03.2018 11:10:53
85
, .
/ . . , . .  // . 2018. 2. . 103113. ISSN 0869-3617.

74.480.43 + 60.543.172-425

: 12.03.2018 14:30:18
86
, . .
/ . . , . .  // . 18, . 2017. 3. . 237248.

60.561.9

: 06.03.2018 16:12:15
87
, . .
: ( ) / . . , . . , . .  // . 18, . 2017. 3. . 224236.

60.542.15 + 88.415

: 06.03.2018 15:46:46
88
, . .
"" / . .  // . 18, . 2017. 3. . 200223.

60.542.15 + 60.51(2)

: 06.03.2018 12:55:25
89
, . .
GR- / . . , . .  // . 18, . 2017. 3. . 174199.

60.561.3

: 06.03.2018 12:42:09
90
, . .
- XXI / . . , . .  // . 18, . 2017. 3. . 156173.

60.561.3 + 60.542.15

: 02.03.2018 16:31:00
91
, . .
: / . . , . .  // . 18, . 2017. 3. . 140155.

60.561.5

: 02.03.2018 16:14:32
92
, . .
: / . .  // . 18, . 2017. 3. . 116139.

60.561.5

: 02.03.2018 16:01:33
93
, . .
/ . . , . .  // . 2018. 2. . 104112. ISSN 2220-1459.

60.56

: 28.02.2018 11:13:56
94
, .
/ . .  // . 2017. 4. . 5359.

60.542.14-45

: 27.02.2018 11:14:21
95
, .
/ . .  // . 2018. 1. . 3843.

74.100.52 + 67.515 + 60.542.15

: 23.02.2018 15:55:03
96
, . .
/ . .  // . 18, . 2017. 3. . 95116.

60.561.26

: 21.02.2018 13:47:42
97
, . .
: . .  / . .  // . 18, . 2017. 3. . 7794.

60.562.6 + 85

: 21.02.2018 13:31:29
98
, . .
/ . .  // . 18, . 2017. 3. . 5876.

60.546.21 + 60.032.2

: 21.02.2018 13:19:37
99
, . .
/ . .  // . 18, . 2017. 3. . 3057.

60.561.6 + 51.204.0

: 20.02.2018 16:14:09
100
, . .
: / . , . .  // . 18, . 2017. 3. . 429.

60.561.6 + 88.79-6

: 20.02.2018 15:54:20

© , 2008–2018