() *
: my-name@mgpu.ru

*
: my-password

- (6 )
: 123456

RUS

ENG
        RSS-  -

1
, . .
/ . . , . .  // : I . . . . . (. 2), [7 . 2018 .] / [. . . .  ; ]. ., 2018. . 319326. ISBN 978-5-98422-368-3.

60.561.5

: 21.02.2019 17:25:59
2
, . .
/ . . , . .  // : I . . . . . (. 2), [7 . 2018 .] / [. . . .  ; ]. ., 2018. . 311319. ISBN 978-5-98422-368-3.

60.542.14-425

: 21.02.2019 17:07:29
3
, . .
/ . . , . .  // : I . . . . . (. 2), [7 . 2018 .] / [. . . .  ; ]. ., 2018. . 274282. ISBN 978-5-98422-368-3.

60.53

: 21.02.2019 15:25:53
4
, . .
- / . . , . .  // : I . . . . . (. 2), [7 . 2018 .] / [. . . .  ; ]. ., 2018. . 231239. ISBN 978-5-98422-368-3.

74.484.4 + 60.561.9-422.4

: 20.02.2019 16:55:57
5
, . .
/ . . , . .  // : I . . . . . (. 2), [7 . 2018 .] / [. . . .  ; ]. ., 2018. . 223231. ISBN 978-5-98422-368-3.

60.524.224.67

: 20.02.2019 16:41:59
6
, . .
/ . . , . .  // : I . . . . . (. 2), [7 . 2018 .] / [. . . .  ; ]. ., 2018. . 216223. ISBN 978-5-98422-368-3.

60.561.26

: 20.02.2019 16:27:46
7
, . .
/ . . , . .  // : I . . . . . (. 2), [7 . 2018 .] / [. . . .  ; ]. ., 2018. . 208216. ISBN 978-5-98422-368-3.

60.524.224.67

: 19.02.2019 17:04:33
8
, . .
/ . . , . .  // : I . . . . . (. 2), [7 . 2018 .] / [. . . .  ; ]. ., 2018. . 200207. ISBN 978-5-98422-368-3.

60.542.14-425

: 19.02.2019 16:45:02
9
, . .
/ . . , . .  // : I . . . . . (. 2), [7 . 2018 .] / [. . . .  ; ]. ., 2018. . 193200. ISBN 978-5-98422-368-3.

60.524.252

: 19.02.2019 16:32:16
10
, . .
/ . . , . .  // : I . . . . . (. 2), [7 . 2018 .] / [. . . .  ; ]. ., 2018. . 176185. ISBN 978-5-98422-368-3.

60.542.14-425

: 19.02.2019 16:08:26
11
, . .
/ , . .   // : I . . . . . (. 2), [7 . 2018 .] / [. . . .  ; ]. ., 2018. . 143151. ISBN 978-5-98422-368-3.

60.524.224.67

: 19.02.2019 14:32:51
12
, . .
/ , . .   // : I . . . . . (. 2), [7 . 2018 .] / [. . . .  ; ]. ., 2018. . 135142. ISBN 978-5-98422-368-3.

60.561.22

: 19.02.2019 12:57:39
13
, . .
"" / . . , . .  // : I . . . . . (. 2), [7 . 2018 .] / [. . . .  ; ]. ., 2018. ISBN 978-5-98422-368-3.

60.561.26

: 15.02.2019 15:22:07
14
, . .
/ . . , . .  // : I . . . . . (. 2), [7 . 2018 .] / [. . . .  ; ]. ., 2018. . 94101. ISBN 978-5-98422-368-3.

60.561.26

: 15.02.2019 14:59:58
15
, . .
- / . . , . .  // : I . . . . . (. 2), [7 . 2018 .] / [. . . .  ; ]. ., 2018. . 8694. ISBN 978-5-98422-368-3.

60.561.26

: 15.02.2019 14:40:06
16
, . .
/ . . , . .  // : I . . . . . (. 2), [7 . 2018 .] / [. . . .  ; ]. ., 2018. . 7986. ISBN 978-5-98422-368-3.

60.561.26

: 15.02.2019 14:22:25
17
, . .
/ . . , . .  // : I . . . . . (. 2), [7 . 2018 .] / [. . . .  ; ]. ., 2018. . 7278. ISBN 978-5-98422-368-3.

60.561.26

: 15.02.2019 12:51:17
18
, . .
/ . . , . .  // : I . . . . . (. 2), [7 . 2018 .] / [. . . .  ; ]. ., 2018. . 6772. ISBN 978-5-98422-368-3.

60.562.6 + 60.524.224.67

: 15.02.2019 12:36:13
19
, . .
- / . . , . .  // : I . . . . . (. 2), [7 . 2018 .] / [. . . .  ; ]. ., 2018. . 6266. ISBN 978-5-98422-368-3.

60.524.224.53

: 14.02.2019 17:23:10
20
, . .
- / . . , . .  // : I . . . . . (. 2), [7 . 2018 .] / [. . . .  ; ]. ., 2018. . 5461. ISBN 978-5-98422-368-3.

60.561.26 + 60.941

: 14.02.2019 17:05:01
21
, . .
/ . . , . .  // : I . . . . . (. 2), [7 . 2018 .] / [. . . .  ; ]. ., 2018. . 4554. ISBN 978-5-98422-368-3.

60.527

: 14.02.2019 16:39:04
22
, . .
: . . , . .  // : I . . . . . (. 2), [7 . 2018 .] / [. . . .  ; ]. ., 2018. . 3944. ISBN 978-5-98422-368-3.

60.561.26

: 14.02.2019 15:56:29
23
, . .
- / . . , . .  // : I . . . . . (. 2), [7 . 2018 .] / [. . . .  ; ]. ., 2018. . 3138. ISBN 978-5-98422-368-3.

60.564.0

: 14.02.2019 15:36:00
24
, . .
, / . . , . .  // : I . . . . . (. 2), [7 . 2018 .] / [. . . .  ; ]. ., 2018. . 2331. ISBN 978-5-98422-368-3.

60.561.53

: 14.02.2019 15:11:10
25
, . .
/ . . , . .  // : I . . . . . (. 2), [7 . 2018 .] / [. . . .  ; ]. ., 2018. . 1623. ISBN 978-5-98422-368-3.

60.524.224.67 + 51.1(2),592

: 14.02.2019 12:55:25
26
, .
- / . .  ; . . . .  // : . . . , 20172018 . . : . / [. . : . . , . . , . .  ; . . . . . ". . . -", . -]. ., 2018. . 753758. ISBN 978-5-9659-0166-1.

67.05 + 60.542.15

: 14.02.2019 12:52:16
27
, . .
/ . .  // . 2018. 3. . 90106.

60.561.7

: 13.02.2019 17:35:51
28
, . .
- / . .  // . 2018. 6. . 6470. ISSN 1028-5857.

65.495(2)-640 + 60.55-422

: 08.02.2019 12:42:32
29
, . .
: / . .  // . 2018. 10. . 132150.

60.9 + 60.5 + 88.8

: 05.02.2019 13:39:14
30
, . .
( ) / . .  // . 2018. 8. . 4147.

60.993 + 60.542.15

: 05.02.2019 11:02:52
31
, . .
- / . .  // . 2018. 8. . 2640.

60.9 + 60.54

: 05.02.2019 10:38:31
32
, .
: / . .  // - " - " : . . . : [... .] / [. . : . . , . .  ; . . . ]. . ; ., 2018. . 8. . 1320. ISBN 978-5-906968-64-7.

88.42-99 + 60.542.15

: 01.02.2019 15:16:44
33
, .
, / . .  // : . . . . . ., . . .  (. , 19 2017 .) / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . ., .  ; [. : . .  (. .), . . , . . , . . , . . , . . , . .  (.), . . , . . , . . , . .  ; . . . ]. ., 2018. . 424428. ISBN 978-5-9659-0170-8.

60.524.258 + 88.532 + 74.200.264.3

: 30.01.2019 15:56:35
34
, .
- / . .  // / . -  ; .  ; . . . . ., 2011. . 147 (33). . 177196. ( ). ISBN 978-5-94160-125-7. ISSN 2072-2060.

65.011 + 60.546.21

: 30.01.2019 12:00:17
35
, .
/ . . , . .  // : . . . . . ., . . .  (. , 19 2017 .) / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . ., .  ; [. : . .  (. .), . . , . . , . . , . . , . . , . .  (.), . . , . . , . . , . .  ; . . . ]. ., 2018. . 148153. ISBN 978-5-9659-0170-8.

60.543.172-422.4

: 24.01.2019 12:34:32
36
, .
, : / . .  // : . . . . . ., . . .  (. , 19 2017 .) / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . ., .  ; [. : . .  (. .), . . , . . , . . , . . , . . , . .  (.), . . , . . , . . , . .  ; . . . ]. ., 2018. . 137141. ISBN 978-5-9659-0170-8.

60.542.15

: 24.01.2019 11:42:51
37
, . .
- / . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 392394. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 60.524.45

: 15.01.2019 11:54:48
38
, .
: / . . , . . , . .  // : : [. .] / [. . . -, . .  ; . . . ]. ., 2018. . 8396. ISBN 978-5-907057-11-1.

60.524.224

: 27.12.2018 14:23:53
39
, .
/ . . , . . , . .  // : : [. .] / [. . . -, . .  ; . . . ]. ., 2018. . 6782. ISBN 978-5-907057-11-1.

60.524.224.56

: 27.12.2018 14:12:52
40
, .
: / . . , . . , . .  // : : [. .] / [. . . -, . .  ; . . . ]. ., 2018. . 4866. ISBN 978-5-907057-11-1.

60.524.224

: 27.12.2018 13:47:50
41
, .
/ . .  // : : [. .] / [. . . -, . .  ; . . . ]. ., 2018. . 2447. ISBN 978-5-907057-11-1.

60.546.21

: 27.12.2018 12:51:33
42
, .
vs " " / . . , . .  // : : [. .] / [. . . -, . .  ; . . . ]. ., 2018. . 1123. ISBN 978-5-907057-11-1.

60.546.21

: 27.12.2018 12:25:58
43
, .
/ . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 257261. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 60.561.3

: 17.12.2018 14:17:28
44
, . .
/ . .  // . 2018. 1. . 118133.

60.561.7

: 17.12.2018 12:38:04
45
, .
( , , , , ) / . .  ; . . . .  // : . . . , 20162017 . . : . / [. . . .  ; . . . . . ". . . -", . -]. ., 2017. . 600614. ISBN 978-5-9659-0140-1.

60.53

: 17.12.2018 11:48:08
46
, . .
/ . .  // . 2018. 1. . 91109.

88.42 + 74.200.55 + 60.526

: 17.12.2018 11:39:53
47
, . .
/ . . , . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 255257. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 60.521.8

: 14.12.2018 16:20:20
48
, . .
- / . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 253255. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 60.561.31

: 14.12.2018 15:01:21
49
, . .
/ . .  // : . . . . -. . (2325 . 2007 .) / . . , . . - .  ; [. . . , . . ]. , 2007. . 184187. ISBN 978-5-88242-586-8.

60.542.15

: 14.12.2018 14:21:23
50
, . .
" " / . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 246249. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 60.524.5

: 14.12.2018 11:56:11
51
, . .
" ": / . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 231232. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 60.524.224.24

: 13.12.2018 16:40:43
52
, .
19961998 . / . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 229230. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 60.561.3

: 13.12.2018 16:05:46
53
, . .
/ . .  // . . 2018. 6. . 412. ISSN 2223-7003.

74.9 + 60.564 + 88.56

: 30.11.2018 14:49:01
54
, . .
: / . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 3537. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 60.500.2

: 20.11.2018 11:03:45
55
, . .
: / . .  // . 2018. 4. . 5561. ISSN 1028-5857.

60.561.22(2-4) + 65.290.31(2-4)

: 12.11.2018 17:21:04
56
, . .
: / . .  // . 2018. 2. . 103114. ISSN 2073-8528.

88.211.2 + 60.54

: 09.11.2018 15:29:24
57
, . .
/ . .  // . 2018. 2. . 123138.

60.5

: 25.10.2018 12:24:07
58
, . .
/ . .  // . 2018. 2. . 1023.

60.5 + 88.5

: 24.10.2018 11:55:47
59
, . .
/ . .  // : , , : . . . / . , . . . - ; [ . . . ]. ., 2006. . 153156. ISBN 978-5-902296-53-6.

74.664.6 + 60.542.15

: 23.10.2018 16:07:46
60
, . .
/ . .  // XXI : : . . . : [... .] / . , . . . -, -. . ; [. . : . .  .]. ., 2007. . 3. . 260263. ISBN 5-902296-65-2.

60.542-42

: 22.10.2018 14:57:38
61
, . .
/ . .  // XXI : : . . . : [... .] / . , . . . -, -. . ; [. . : . .  .]. ., 2007. . 3. . 144149. ISBN 5-902296-65-2.

60.542.15

: 19.10.2018 11:44:41
62
, .
: / . .  // . 2018. 7. . 1825.

88.504 + 74.104 + 60.524

: 09.10.2018 16:44:36
63
, . .
/ . .  // : , , : . . . / . , . . . - ; [ . . . ]. ., 2007. . 5961. ISBN 978-5-902296-67-6.

60.530

: 09.10.2018 15:49:27
64
, .
( 2018 .) / . .  // . : " ". 2018. 2 (26) 2018. . 2835. ISSN 2074-7829.

60.527

: 02.10.2018 11:55:59

: (913.4 )
65
, . .
: / . .  [ .] // . 18, . 2017. 4. . 183208.

60.561.2

: 26.09.2018 16:24:57
66
, . .
2016 . / . .  // . 18, . 2017. 4. . 169182.

60.566.6

: 26.09.2018 16:12:23
67
, . .
- / . .  // . 18, . 2017. 4. . 147168.

60.563

: 26.09.2018 16:02:59
68
, . .
: .  - / . .  // . 18, . 2017. 4. . 126146.

60.563

: 26.09.2018 15:53:55
69
, . .
/ . . , . . , . .  // . 18, . 2017. 4. . 107125.

60.56

: 26.09.2018 12:08:53
70
, . .
/ . .  // . 18, . 2017. 4. . 87106.

60.522 + 60.561.5

: 26.09.2018 12:04:26
71
, . .
-2014: / . . , . . , . .  // . 18, . 2017. 4. . 6186.

60.527

: 26.09.2018 11:58:23
72
, . .
: / . .  // . 18, . 2017. 4. . 4557.

74.48 + 60.561.9

: 26.09.2018 10:15:37
73
, . .
/ . .  // . 18, . 2017. 4. . 931.

60.561.9 + 74.48

: 26.09.2018 10:04:39
74
, . .
/ . .  // XXI : (, , ) : . . . / . , . . . -, -. . ; [. . : . . , . . , . . ]. ., 2005. . 213215. ISBN 5-9022928-5.

60.561.51

: 25.09.2018 15:44:38
75
, . .
/ . .  // XXI : (, , ) : . . . / . , . . . -, -. . ; [. . : . . , . . , . . ]. ., 2005. . 204207. ISBN 5-9022928-5.

60.524.224.67 + 76.006.5

: 25.09.2018 15:35:30
76
, . .
/ . .  // XXI : (, , ) : . . . / . , . . . -, -. . ; [. . : . . , . . , . . ]. ., 2005. . 199203. ISBN 5-9022928-5.

60.542.4

: 25.09.2018 15:33:07
77
, . .
/ . .  // XXI : (, , ) : . . . / . , . . . -, -. . ; [. . : . . , . . , . . ]. ., 2005. . 190194. ISBN 5-9022928-5.

60.561.51

: 25.09.2018 15:18:39
78
, . .
" " / . . , . .  // . 2018. 1 (25). . 110117. ISSN 2223-6880.

60.563.0 + 83

: 25.09.2018 12:27:53

: (2.5 )
79
, . .
/ . . , . .  // . 2018. 1 (25). . 95109. ISSN 2223-6880.

88.542 + 60.543 + 74.66

: 25.09.2018 12:14:46

: (2.5 )
80
, . .
/ . .  // XXI : (, , ) : . . . / . , . . . -, -. . ; [. . : . . , . . , . . ]. ., 2005. . 163165. ISBN 5-9022928-5.

74.664 + 60.542.4

: 25.09.2018 11:42:15
81
, .
: / . . , . .  // . 2018. 5. . 2937.

74.266.3-23 + 74.03(2)6 + 60.507

: 01.08.2018 15:24:45
82
, .
. .  / . .  // : , , , : . . . . . . (. , . , 1618 2017 .) : [ 2 .] / . , . . . . . ". . . -" ( ), - .  ; [. . . .  ; . : . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .  ; . . . ]. ., 2017. . 2. . 319323. ISBN 978-5-9659-0158-6(2).

60.032.621.1 + 60.51(2)52

: 31.07.2018 14:24:44
83
, .
/ . .  // . : "". 2018. 1 (15) 2018. . 98102. ISSN 2312-6647.

60.561.26

: 27.07.2018 11:55:20

: (2.2 )
84
, .
/ . .  // . : " ". 2018. 1 (25) 2018. . 3643. ISSN 2074-7829.

60.524.224.53

: 26.07.2018 11:57:30

: (964.8 )
85
, .
/ . .  // . : " ". 2018. 1 (25) 2018. . 2935. ISSN 2074-7829.

60.542.2

: 26.07.2018 11:46:37

: (964.8 )
86
, . .
/ . .  // . 2017. 4. . 5369.

60.56

: 18.07.2018 14:31:16
87
, . .
/ . .  // . 2017. 4. . 2338.

60.99 + 60.56

: 18.07.2018 13:35:37
88
, . .
/ . .  // . 2017. 4. . 422.

60.56

: 17.07.2018 16:30:55
89
, . .
, / . . , . . , . .  // : , , . 4. 2018. . 2931.

60.524.224

: 13.07.2018 12:58:40
90
, .
: / . .  // : , , , : . . . . . . (. , . , 1618 2017 .) : [ 2 .] / . , . . . . . ". . . -" ( ), - .  ; [. . . .  ; . : . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .  ; . . . ]. ., 2017. . 2. . 109118. ISBN 978-5-9659-0158-6(2).

60.033 + 60.541

: 12.07.2018 12:20:35
91
, .
/ . .  // : , , , : . . . . . . (. , . , 1618 2017 .) : [ 2 .] / . , . . . . . ". . . -" ( ), - .  ; [. . . .  ; . : . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .  ; . . . ]. ., 2017. . 2. . 8390. ISBN 978-5-9659-0158-6(2).

60.524.252

: 11.07.2018 16:11:19
92
, .
: / . . , . .  // . 2017. 5. . 5055.

74.024 + 60.543.172-425

: 03.07.2018 16:33:10
93
, .
/ . .  // . 2018. 6. . 2028. [].

88.69-99 + 60.524.224

: 28.06.2018 10:13:53
94
, . .
( -) / . .  // . 13, . 2017. 3. . 8799. ISSN 0201-7385.

86.3 + 60.561.9

: 23.06.2018 12:49:45
95
, .
/ . .  // . 8, . 2017. 5. . 98107. ISSN 0201-7385.

60.522.14 + 60.546.4 + 63.3(2)6-75

: 20.06.2018 15:25:58
96
, .
/ . . , . .  // . : " ". 2017. 4 (24) 2017. . 108116. ISSN 2074-7829.

60.524.2

: 06.06.2018 17:29:21

: (919.1 )
97
, .
: - / . .  // . : " ". 2017. 4 (24) 2017. . 7279. ISSN 2074-7829.

60.023 + 60.522

: 06.06.2018 12:31:50

: (919.1 )
98
, .
- / . .  // , : . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . .  ; [. . .  ; . . . . ]. ., 2017. . 1518. ISBN 978-5-243-00517-3.

60.55-3

: 04.06.2018 14:01:44

: (480.2 )
99
, .
/ . .  // - " - " : . . . : [... .] / [. .: . . , . .  ; . . . , . . , . . ]. . ; ., 2017. . 7. . 1625. ISBN 978-5-906968-31-9.

60.542.15

: 31.05.2018 16:29:26
100
, .
: / . . , . .  // UniverCity: / [. . .  ; . : . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . ]. ., 2017. . 1. . 139148. ISBN 978-5-9500731-0-6.

71.4 + 60.561.9

: 29.05.2018 13:32:52

© , 2008–2019