() *
: my-name@mgpu.ru

*
: my-password

- (6 )
: 123456

RUS

ENG
        RSS-  -

.

1
,  .
/ .   // . 2019. 1. . 4244. ISSN 0205-5791.

85.12 + 85.125.1

: 18.02.2019 10:57:35
2
,  .
/ .   // . 2019. 1. . 3841. ISSN 0205-5791.

74.268.51 + 85.155

: 18.02.2019 10:37:18
3
,  .
/ .   // . 2019. 1. . 3437. ISSN 0205-5791.

85.12

: 18.02.2019 10:04:03
4
, .
: ( ) / . . , . . . [].

85.11 + 74.26

: 15.02.2019 15:49:19

: (281.6 )
5
: "" / . . , . . , . . , . . . [].

85

: 13.02.2019 16:55:57
6
,  .
: / .   // . 2019. 1. . 3033. ISSN 0205-5791.

85.143(2)6

: 12.02.2019 14:15:38
7
,  .
" " / .   // . 2019. 1. . 2629. ISSN 0205-5791.

85.15

: 12.02.2019 12:45:33
8
,  .
/ .   // . 2019. 1. . 2025. ISSN 0205-5791.

85.113(4) + 85.143(4)

: 12.02.2019 11:43:33
9
, .
. .  / . .  // . : ". . ". 2018. 3 (31) 2018. . 1423.

83 , + 85.333(4)4

: 11.02.2019 10:54:08

: (1.3 )
10
, .
(19501960- ) / . .  // . : " ". 2018. 3 (31) 2018. . 5864.

85.373(2)63-00

: 09.02.2019 13:51:09

: (1.3 )
11
-,  .
" ..." : / .  - // . 2018. 6. . 4548. ISSN 0869-4966.

85.143(2)6

: 07.02.2019 14:25:49
12
,  .
- / .   // . 2018. 6. . 3943. ISSN 0869-4966.

85.143(5)

: 07.02.2019 14:21:17
13
,  .
: / .   // . 2019. 1. . 1215. ISSN 0205-5791. . : 12. 2018.

85.143(2)6

: 07.02.2019 14:01:15
14
,  .
/ .   // . 2018. 6. . 2829. ISSN 0869-4966.

85.32

: 07.02.2019 13:20:30
15
,  .
/ .   // . 2018. 6. . 1620. ISSN 0869-4966.

85.31

: 07.02.2019 11:57:11
16
.
- / , . .  // , : . . : [ . . . XI 7 . 2016 .] / . , . . . . . ". . . -", -  ; [. . . .  ; . . . . ]. ., 2016. . 328332. ISBN 978-5-906909-38-1.

85.314-7

: 06.02.2019 16:19:10
17
, .
/ . . , . .  // , : . . : [ . . . XI 7 . 2016 .] / . , . . . . . ". . . -", -  ; [. . . .  ; . . . . ]. ., 2016. . 319327. ISBN 978-5-906909-38-1.

85.31

: 06.02.2019 16:12:46
18
, .
- / . .  // . 2018. 6. . 182187.

85.31

: 06.02.2019 16:07:36
19
, .
/ . . , . .  // , : . . : [ . . . XI 7 . 2016 .] / . , . . . . . ". . . -", -  ; [. . . .  ; . . . . ]. ., 2016. . 313318. ISBN 978-5-906909-38-1.

85.314-7

: 06.02.2019 16:06:15
20
, .
- / . . , . . , . .  // . 2018. 6. . 175181.

85.140,5

: 06.02.2019 16:01:46
21
, .
- / . . , // , : . . : [ . . . XI 7 . 2016 .] / . , . . . . . ". . . -", -  ; [. . . .  ; . . . . ]. ., 2016. . 303312. ISBN 978-5-906909-38-1.

85.31

: 06.02.2019 15:57:26
22
, .
/ . . , // , : . . : [ . . . XI 7 . 2016 .] / . , . . . . . ". . . -", -  ; [. . . .  ; . . . . ]. ., 2016. . 296302. ISBN 978-5-906909-38-1.

85.31 + 88.854.6

: 06.02.2019 15:21:18
23
, .
/ . .  // . 2018. 6. . 166174.

85.32

: 06.02.2019 14:57:06
24
, .
/ . . , // , : . . : [ . . . XI 7 . 2016 .] / . , . . . . . ". . . -", -  ; [. . . .  ; . . . . ]. ., 2016. . 282288. ISBN 978-5-906909-38-1.

85.310,00

: 06.02.2019 14:45:59
25
, .
/ . . , . .  // , : . . : [ . . . XI 7 . 2016 .] / . , . . . . . ". . . -", -  ; [. . . .  ; . . . . ]. ., 2016. . 277281. ISBN 978-5-906909-38-1.

85.314-7 + 88.621.9

: 06.02.2019 14:15:14
26
, .
/ . . , . .  // , : . . : [ . . . XI 7 . 2016 .] / . , . . . . . ". . . -", -  ; [. . . .  ; . . . . ]. ., 2016. . 269276. ISBN 978-5-906909-38-1.

85.314.3

: 06.02.2019 14:03:45
27
, .
/ . . , . .  // , : . . : [ . . . XI 7 . 2016 .] / . , . . . . . ". . . -", -  ; [. . . .  ; . . . . ]. ., 2016. . 262268. ISBN 978-5-906909-38-1.

85.314-03

: 06.02.2019 13:57:34
28
, .
/ . . , . .  // , : . . : [ . . . XI 7 . 2016 .] / . , . . . . . ". . . -", -  ; [. . . .  ; . . . . ]. ., 2016. . 255261. ISBN 978-5-906909-38-1.

85.314-7

: 06.02.2019 11:30:06
29
, .
- ( ) / . . , .   // . 2018. 6. . 151157.

85.31

: 06.02.2019 11:18:06
30
, .
/ . . , . .  // , : . . : [ . . . XI 7 . 2016 .] / . , . . . . . ". . . -", -  ; [. . . .  ; . . . . ]. ., 2016. . 250254. ISBN 978-5-906909-38-1.

85.313(2=411.2)52-8 ..

: 06.02.2019 11:12:49
31
, .
- / . . , . .  // . 2018. 6. . 143149.

85.31

: 06.02.2019 11:11:03
32
, .
/ . . , . .  // . 2018. 6. . 133142.

85.31

: 06.02.2019 10:51:26
33
, .
/ . . , . .  // , : . . : [ . . . XI 7 . 2016 .] / . , . . . . . ". . . -", -  ; [. . . .  ; . . . . ]. ., 2016. . 244249. ISBN 978-5-906909-38-1.

87.703 + 85.31

: 06.02.2019 10:47:03
34
, .
- / . . , . .  // , : . . : [ . . . XI 7 . 2016 .] / . , . . . . . ". . . -", -  ; [. . . .  ; . . . . ]. ., 2016. . 240243. ISBN 978-5-906909-38-1.

85.314-7

: 06.02.2019 10:38:34
35
, .
/ . . , . .  // , : . . : [ . . . XI 7 . 2016 .] / . , . . . . . ". . . -", -  ; [. . . .  ; . . . . ]. ., 2016. . 236239. ISBN 978-5-906909-38-1.

74.268.53 + 85.313(4)6-8 .

: 06.02.2019 10:32:52
36
, .
- / . .  // . 2018. 6. . 126132.

85.31

: 05.02.2019 16:55:15
37
, .
/ . . , // . 2018. 6. . 120125.

85.31

: 05.02.2019 16:05:14
38
"" / . .  [ .] // . 2018. 6. . 112119.

85.31

: 05.02.2019 15:57:42
39
, .
- - / . .  // . 2018. 6. . 102111.

85.31

: 05.02.2019 15:42:32
40
, .
/ . . , . .  // . 2018. 6. . 94100.

85.31

: 05.02.2019 15:37:56
41
, .
- / . . , . . , // . 2018. 6. . 7783.

85.31

: 05.02.2019 10:08:00
42
, .
/ . . , . .  // , : . . : [ . . . XI 7 . 2016 .] / . , . . . . . ". . . -", -  ; [. . . .  ; . . . . ]. ., 2016. . 230235. ISBN 978-5-906909-38-1.

77 + 85.310,00

: 04.02.2019 16:39:07
43
,  .
/ .   // . 2019. 2. . 9499. ISSN 1727-6772.

79.1 + 85.33

: 04.02.2019 15:55:06
44
, .
/ . . , . .  // , : . . : [ . . . XI 7 . 2016 .] / . , . . . . . ". . . -", -  ; [. . . .  ; . . . . ]. ., 2016. . 213218. ISBN 978-5-906909-38-1.

85.318.1

: 04.02.2019 15:23:56
45
, .
- / . .  // , : . . : [ . . . XI 7 . 2016 .] / . , . . . . . ". . . -", -  ; [. . . .  ; . . . . ]. ., 2016. . 205212. ISBN 978-5-906909-38-1.

85.315.91

: 04.02.2019 13:30:38
46
, .
: - / . .  // , : . . : [ . . . XI 7 . 2016 .] / . , . . . . . ". . . -", -  ; [. . . .  ; . . . . ]. ., 2016. . 199204. ISBN 978-5-906909-38-1.

85.314.1-7

: 04.02.2019 12:56:51
47
, .
/ . .  // , : . . : [ . . . XI 7 . 2016 .] / . , . . . . . ". . . -", -  ; [. . . .  ; . . . . ]. ., 2016. . 189198. ISBN 978-5-906909-38-1.

85.314.1 + 88.50

: 04.02.2019 12:42:24
48
, .
.   / . .  // . 2018. 6. . 6576.

85.31

: 04.02.2019 12:17:38
49
, .
: , , / . .  // . 2018. 6. . 5763.

85.31

: 04.02.2019 11:48:18
50
, .
- / . .  // , : . . : [ . . . XI 7 . 2016 .] / . , . . . . . ". . . -", -  ; [. . . .  ; . . . . ]. ., 2016. . 184188. ISBN 978-5-906909-38-1.

85.314.1

: 04.02.2019 11:44:46
51
, .
"" ""? / . . , . .  // . 2018. 6. . 5156.

85.314.1

: 04.02.2019 11:41:18
52
, .
/ . . , . .  // , : . . : [ . . . XI 7 . 2016 .] / . , . . . . . ". . . -", -  ; [. . . .  ; . . . . ]. ., 2016. . 179183. ISBN 978-5-906909-38-1.

85.314-7

: 04.02.2019 11:38:30
53
, .
/ . . , . .  // . 2018. 6. . 4350.

85.313(2)6

: 04.02.2019 11:35:14
54
, .
- . .  / . .  // . 2018. 6. . 3342.

85.313(2)6

: 04.02.2019 11:25:25
55
, .
: 19301940- / . . , . .  // . 2018. 6. . 1932.

85.313(2)6

: 04.02.2019 11:18:32
56
, .
. .  XIX / . .  // . 2018. 6. . 918.

85.133(2)5

: 04.02.2019 11:07:41
57
, . .
/ . .  // , : [ . . . " 2018" - . . . - 19.04.2018 .] / . , . . . . . ". . . -", -  ; [. . . .  ; . . . .  ; . : . . , . . ]. ., 2018. . 2. . 387391. ISBN 978-5-00122-351-1.

85.31

: 29.01.2019 15:09:55
58
, . .
- / . .  // , : [ . . . " 2018" - . . . - 19.04.2018 .] / . , . . . . . ". . . -", -  ; [. . . .  ; . . . .  ; . : . . , . . ]. ., 2018. . 2. . 383386. ISBN 978-5-00122-351-1.

85.31

: 29.01.2019 15:06:11
59
, . .
/ . .  // , : [ . . . " 2018" - . . . - 19.04.2018 .] / . , . . . . . ". . . -", -  ; [. . . .  ; . . . .  ; . : . . , . . ]. ., 2018. . 2. . 377382. ISBN 978-5-00122-351-1.

85.31

: 29.01.2019 15:01:08
60
, . .
/ . .  // , : [ . . . " 2018" - . . . - 19.04.2018 .] / . , . . . . . ". . . -", -  ; [. . . .  ; . . . .  ; . : . . , . . ]. ., 2018. . 2. . 355363. ISBN 978-5-00122-351-1.

85.31

: 29.01.2019 14:48:48
61
, .
/ . .  // , : [ . . . " 2018" - . . . - 19.04.2018 .] / . , . . . . . ". . . -", -  ; [. . . .  ; . . . .  ; . : . . , . . ]. ., 2018. . 2. . 342347. ISBN 978-5-00122-351-1.

85.31

: 29.01.2019 14:29:11
62
, .
, / . . , .   // , : [ . . . " 2018" - . . . - 19.04.2018 .] / . , . . . . . ". . . -", -  ; [. . . .  ; . . . .  ; . : . . , . . ]. ., 2018. . 2. . 328334. ISBN 978-5-00122-351-1.

85.31

: 28.01.2019 16:41:48
63
, .
/ . . ,  . // , : [ . . . " 2018" - . . . - 19.04.2018 .] / . , . . . . . ". . . -", -  ; [. . . .  ; . . . .  ; . : . . , . . ]. ., 2018. . 2. . 323327. ISBN 978-5-00122-351-1.

85.31

: 28.01.2019 16:32:50
64
, .
: ( 1917 .) / . .  // : . . . . . ., . . .  (. , 19 2017 .) / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . ., .  ; [. : . .  (. .), . . , . . , . . , . . , . . , . .  (.), . . , . . , . . , . .  ; . . . ]. ., 2018. . 234238. ISBN 978-5-9659-0170-8.

85.143(2)6

: 28.01.2019 11:40:31
65
, .
/ . .  // , : . . : [ . . . XI 7 . 2016 .] / . , . . . . . ". . . -", -  ; [. . . .  ; . . . . ]. ., 2016. . 168178. ISBN 978-5-906909-38-1.

85.314.3

: 25.01.2019 15:54:55
66
, .
/ . .  // , : . . : [ . . . XI 7 . 2016 .] / . , . . . . . ". . . -", -  ; [. . . .  ; . . . . ]. ., 2016. . 163167. ISBN 978-5-906909-38-1.

85.31

: 25.01.2019 15:41:54
67
, . .
- / . .  // , : [ . . . " 2018" - . . . - 19.04.2018 .] / . , . . . . . ". . . -", -  ; [. . . .  ; . . . .  ; . : . . , . . ]. ., 2018. . 2. . 303308. ISBN 978-5-00122-351-1.

85.335

: 24.01.2019 14:42:37
68
, . .
- / . .  // , : [ . . . " 2018" - . . . - 19.04.2018 .] / . , . . . . . ". . . -", -  ; [. . . .  ; . . . .  ; . : . . , . . ]. ., 2018. . 2. . 298303. ISBN 978-5-00122-351-1.

85.335

: 24.01.2019 14:37:25
69
, . .
/ . .  // , : [ . . . " 2018" - . . . - 19.04.2018 .] / . , . . . . . ". . . -", -  ; [. . . .  ; . . . .  ; . : . . , . . ]. ., 2018. . 2. . 293298. ISBN 978-5-00122-351-1.

85.31

: 24.01.2019 14:30:25
70
, . .
/ . .  // , : [ . . . " 2018" - . . . - 19.04.2018 .] / . , . . . . . ". . . -", -  ; [. . . .  ; . . . .  ; . : . . , . . ]. ., 2018. . 2. . 277286. ISBN 978-5-00122-351-1.

85.31

: 24.01.2019 14:08:23
71
,  .
/ .   // . 2019. 1. . 1011. ISSN 0205-5791.

85.143(2)6

: 24.01.2019 12:17:44
72
,  .
/ .   // . 2019. 1. . 16. ISSN 0205-5791.

85.12 + 85.133(2) + 85.14

: 24.01.2019 11:20:50
73
, .
/ . .  // , : . . : [ . . . XI 7 . 2016 .] / . , . . . . . ". . . -", -  ; [. . . .  ; . . . . ]. ., 2016. . 148157. ISBN 978-5-906909-38-1.

85.314.1

: 23.01.2019 15:01:03
74
, .
/ . . , . .  // , : . . : [ . . . XI 7 . 2016 .] / . , . . . . . ". . . -", -  ; [. . . .  ; . . . . ]. ., 2016. . 142147. ISBN 978-5-906909-38-1.

85.315-7

: 22.01.2019 17:05:39
75
, .
: / . . , . . , . .  // , : . . : [ . . . XI 7 . 2016 .] / . , . . . . . ". . . -", -  ; [. . . .  ; . . . . ]. ., 2016. 132141. ISBN 978-5-906909-38-1.

85.31

: 22.01.2019 15:01:13
76
, .
- XVII- XIX : , / . .  // , : . . : [ . . . XI 7 . 2016 .] / . , . . . . . ". . . -", -  ; [. . . .  ; . . . . ]. ., 2016. . 125131. ISBN 978-5-906909-38-1.

85.314-03

: 22.01.2019 14:53:33
77
, .
/ .   // . 2018. 11/12. . 5861.

85.143(2)6

: 22.01.2019 12:52:19
78
, .
/ .   // . 2018. 11/12. . 3855.

85.143(2)5 + 85.143(2)6

: 22.01.2019 12:08:28
79
, .
' / , // . 2018. 11/12. . 2637.

85.143(4) + 85.315, 5

: 22.01.2019 11:25:30
80
, .
: - / .   // . 2018. 11/12. . 1625.

85.31 + 85.314

: 21.01.2019 11:32:05
81
, .
/ .   // . 2018. 11/12. . 815.

85.143(0)

: 17.01.2019 11:34:33
82
, .
. "" / . .  // : / . . . ., 2004. . 4952. ( , ).

85.143(2=411.2)5

: 16.01.2019 14:37:04
83
,  .
/ .   // : / . . . 2- . ., 1966. . 1. . 125128. ISBN 5-235-00071-4.

85.143(2)5

: 16.01.2019 12:37:51
84
,  .
/ .   // : / . . . 2- . ., 1966. . 1. . 119123. ISBN 5-235-00071-4.

85.143(2)5

: 16.01.2019 12:33:08
85
, .
/ .   // . 2018. 11/12. . 37.

85.143(2)5 + 85.143(2)6

: 11.01.2019 11:11:23
86
, .
" ": "" / .   // . 2018. 12. . 6167. ISSN 0131-2383.

85.31

: 10.01.2019 12:26:01
87
, .
/ . .  // , : . . : [ . . . XI 7 . 2016 .] / . , . . . . . ". . . -", -  ; [. . . .  ; . . . . ]. ., 2016. . 120125. ISBN 978-5-906909-38-1.

85.314

: 27.12.2018 13:17:22
88
, .
/ . . , . .  // , : . . : [ . . . XI 7 . 2016 .] / . , . . . . . ". . . -", -  ; [. . . .  ; . . . . ]. ., 2016. . 109114. ISBN 978-5-906909-38-1.

85.314.1

: 27.12.2018 12:52:29
89
, .
- / . . , . .  // , : . . : [ . . . XI 7 . 2016 .] / . , . . . . . ". . . -", -  ; [. . . .  ; . . . . ]. ., 2016. . 101108. ISBN 978-5-906909-38-1.

85.315.42-7

: 26.12.2018 18:11:05
90
, .
/ . . , . .  // , : . . : [ . . . XI 7 . 2016 .] / . , . . . . . ". . . -", -  ; [. . . .  ; . . . . ]. ., 2016. . 7781. ISBN 978-5-906909-38-1.

85.314-7

: 26.12.2018 14:56:07
91
, .
/ . .  // , : . . : [ . . . XI 7 . 2016 .] / . , . . . . . ". . . -", -  ; [. . . .  ; . . . . ]. ., 2016. . 7076. ISBN 978-5-906909-38-1.

85.314.3-7

: 26.12.2018 14:42:43
92
, .
- / . . , . .  // , : . . : [ . . . XI 7 . 2016 .] / . , . . . . . ". . . -", -  ; [. . . .  ; . . . . ]. ., 2016. . 5769. ISBN 978-5-906909-38-1.

85.310,021.8 + 88.85

: 26.12.2018 14:32:30
93
, .
: / . .  // , : . . : [ . . . XI 7 . 2016 .] / . , . . . . . ". . . -", -  ; [. . . .  ; . . . . ]. ., 2016. . 5055. ISBN 978-5-906909-38-1.

85.310,7

: 26.12.2018 14:19:50
94
, . .
/ . .  // XXI . 2018. 10. . 2531.

20.1 + 85.118.2

: 26.12.2018 12:43:43
95
, .
/ . .  // , : . . : [ . . . XI 7 . 2016 .] / . , . . . . . ". . . -", -  ; [. . . .  ; . . . . ]. ., 2016. . 4350. ISBN 978-5-906909-38-1.

85.313 (2)6 + 85.314

: 26.12.2018 12:33:51
96
, .
/ . .  // , : . . : [ . . . XI 7 . 2016 .] / . , . . . . . ". . . -", -  ; [. . . .  ; . . . . ]. ., 2016. . 3742. ISBN 978-5-906909-38-1.

85.310,00

: 26.12.2018 12:23:21
97
, .
/ . . , . .  // , : . . : [ . . . XI 7 . 2016 .] / . , . . . . . ". . . -", -  ; [. . . .  ; . . . . ]. ., 2016. . 3236. ISBN 978-5-906909-38-1.

85.31 + 85.310,71

: 26.12.2018 12:17:08
98
, .
/ . . , . . , . .  // , : . . : [ . . . XI 7 . 2016 .] / . , . . . . . ". . . -", -  ; [. . . .  ; . . . . ]. ., 2016. . 2431. ISBN 978-5-906909-38-1.

85.313(2)

: 26.12.2018 12:10:38
99
,  .
/ .   // . 2018. 12. . 3841. ISSN 0205-5791.

85.146.9

: 25.12.2018 11:40:04
100
,  .
/ .   // . 2018. 12. . 3637. ISSN 0205-5791.

85.143(2)6

: 25.12.2018 11:16:16

© , 2008–2019