() *
: my-name@mgpu.ru

*
: my-password

- (6 )
: 123456

RUS

ENG
        RSS-  -

1
78

, .
[ ] : . , / . . , . . , . . . . : , 2018. (. . ). : 12.12.2018. : .

24

: 12.12.2018 12:42:06

:
2
24.1
12

, .
. 9 . : / . . . 7- ., . . : , 2019. 319 . : . ( ) (). . .: . 315317. ISBN 978-5-358-21507-8.

24.1721-1 + 74.262.24

: 28.11.2018 11:24:58
3
85

, .
: 2 . [ ] : . . . 2. / . . . . : , 2018. ( ). : 23.10.2018. : 30.11.2018. : .

24

: 23.10.2018 15:59:35

:
4
85

, .
: 2 . [ ] : . . . 1. / . . . . : , 2018. ( ). : 23.10.2018. : 30.11.2018. : .

24

: 23.10.2018 15:53:05

:
5
54

. [ ] : . / . .  ; . . . , . . , . . . . : , 2019. ( ). : 23.10.2018. : 30.11.2018. : .

24

: 23.10.2018 13:05:46

:
6
25

, .
[ ] : . / . . , . . , . .  ; . . . . . : , 2018. ( ). : 23.10.2018. : 30.11.2018. : .

24

: 23.10.2018 12:33:00

:
7
73

, .
[ ] : . / . . , . . , . . . . : , 2018. ( ). : 23.10.2018. : 30.11.2018. : .

24

: 23.10.2018 11:53:42

:
8
50

, .
. [ ] : . . / . . , . . , . . . . : , 2019. ( ). : 23.10.2018. : 30.11.2018. : .

24

: 23.10.2018 11:43:36

:
9
46

. [ ] : . / . . . . . : , 2018. ( ). : 23.10.2018. : 30.11.2018. : .

24

: 23.10.2018 11:31:00

:
10
46

[ ] : . / . . . . . : , 2018. ( ). : 23.10.2018. : 30.11.2018. : .

24

: 23.10.2018 11:17:26

:
11
24.5
20

, .
: . / . . , . . , . .  ; . , . . . . . " . . . -"( ), -. , . . . : , 2015. 123 . : . .: . 115. .: . 116.

24.5 + 28.081

: 10.10.2018 10:08:41
12
24.11
35

, .
: / .  ; [. . . . ]. . : , 2016. 318 . : . (- ). . . . . . ISBN 978-5-227-06835-4.

24.1191

: 08.10.2018 16:19:25
13
24.1
12

, .
. 8 . : / . . . 7- ., . . : , 2018. 288 . : . ( ) (). .: . 279284. . .: . 284285. ISBN 978-5-358-19419-9.

24.1721-1 + 74.262.24

: 06.06.2018 15:57:47
14
24.1
12

, .
. 9 . : / . . . 6- ., . . : , 2018. 319 . : . ( ) (). . .: . 315317. ISBN 978-5-358-19690-2.

24.1721-1 + 74.262.24

: 06.06.2018 15:33:03
15
24.1
90

, .
: .-. / . . . 3- ., . . . ; . ; : , 2011. 382 . : . + 1 CD-ROM. ( . ). . : . 364371. . : . 371377. .: . 377378. ISBN 978-5-8114-1137-5.

24.1

: 22.05.2018 10:47:19
16
24.7
90

, .
: . / . .  ; [. . . , . . ]. 2- ., . . . ; . ; : , 2013. 367 . : . ( . ). .: . 323362. ISBN 978-5-8114-1529-8.

24.773

: 22.05.2018 10:42:07
17
24.2
86

, .
: . / . . . 3- ., . . ; . ; : , 2013. 605 . : . ( . ). . .: . 592597. ISBN 978-5-8114-1620-2.

24.273

: 22.05.2018 10:20:33
18
24.2
-64

: . : [ 2 .]. . 2. / . . . .  ; [. . , . .  .]. . : , 2008. 592 . : . ( : ). . .: . 562586. . .: . 586. ISBN 978-5-358-01369-8 (. 2). ISBN 978-5-358-04091-5.

24.273

: 16.04.2018 15:44:31
19
24.1
93

, .
" " .  , .   / .   ; . . . .  ; . . . . . : , 2004. 271 . : . ( ). . . . . . ISBN 5-03-003711-. ISBN 0-19-850468-3.

24.173

: 16.04.2018 12:43:56
20
24.2
77

, .
: . / . . , . . . 7- ., . . . : , 2009. 608 . : . ( ). . .: . 590601. ISBN 978-5-358-06141-5.

24.273-1

: 16.04.2018 12:39:47
21
30.600.3
43

. , : . , / [. . . , . . , . .  .] ; . , . , , , , . , . , -. , . . , . . : URSS, 2008. 327 . : . . . - : . ISBN 978-5-382-00561-4.

30.600.3 + 24.1 + 24.5

: 16.04.2018 10:42:03
22
30

, . .
[ ] : . / . . , . . , . . . . : , 2014. : 12.04.2018. : 30.11.2018. : .

24.7

: 12.04.2018 16:10:07

:
23
24
93

, .
/ . . . . : . - . . - , 1954. 102 . : . ( ). . -: . .: . 101102. . : .

24

: 05.04.2018 12:36:13
24
24
68

: . . . / [. . . . , . .  ; . . . ]. 3- ., . . . : -, 1999. 367 . : . . .: . 362366. ISBN 5-7155-0763-4.

2420

: 05.04.2018 12:10:49
25
24.1
88

, .
. 1011 . . : . . . / . . , . . , . .  ; [. . . . ]. . : , 2018. 159 . : . .: . 149157. ISBN 978-5-09-058639-9.

24.17 + 74.262.4

: 12.03.2018 15:12:18
26
24
68

: . . . / .: . . , . .  ; .: . .  . 2- ., . . : , 1990. 318 . : ., 1 . . .: . 316318. .: . 313315. ISBN 5-7155-0292-6.

2420

: 05.12.2017 09:09:38
27
24.1
12

, .
. 11 . : . . / . . , . . . 12- ., . . : , 2010. 399 . : . ISBN 978-5-358-08555-8.

24.1721-1 + 74.262.4

: 30.11.2017 14:26:45
28
24.1
12

, .
. 11 . : . . / . . . 7- ., . . : , 2012. 224 . : . . .: . 221222. ISBN 978-5-358-10504-1.

24.1721-1 + 74.262.4

: 30.11.2017 14:19:06
29
92.0
68

: ... . . 17. / . . . . . . : +, 2003, 2000, 2001. 637 . : . . . . . .: . 632. . : . 628631. ISBN 5-8483-0049-6. ISBN 5-8483-0001-1. ISBN 5-8483-0027-5.

92.020 + 2420

: 30.11.2017 11:20:56
30
74.202.3
-20

: / - , . . . - ; [ . . . ]. . : Authors Club : . , 2017. 71 . : ., . (: ). . . ., . . . .: . 7071. ISBN 978-5-906778-91-8.

74.202.3 + 74.262.4 + 24

: 27.11.2017 14:48:30
31
24.2
83

, .
. . 10 . : . . . / . . , . . . 15- . . : , 2012. 192 . : . ISBN 978-5-09-026516-4.

24.2721-1 + 74.262.4

: 15.11.2017 17:20:39
32
24.2
83

, .
. 10 . : . . / . . , . . . 2- . . : , 2016. 224 . : ., . ( ( )). .-. .: . 220222. ISBN 978-5-09-041198-1.

24.2721-1 + 74.262.4

: 03.11.2017 10:11:33
33
24
-16

, .
/ . . , . .  ; [. . .  , .   ; . . . .   ; . . . ]. . : , 1996. 207 . : . ISBN 5-7107-0659-0.

2491 + 74.264.4

: 09.10.2017 15:10:33
34
24.1
54

, .
: -. / . .  ; . . . , . . . 14- . . : , 2015. 236 . (. ). .: . 221236. ISBN 978-5-9916-4780-9.

24.173-4

: 22.09.2017 14:18:33
35
24.1
54

, .
: . .  ; [ 2 .]. . 2 / . .  ; . . . , . . . 19- ., . . . : , 2016. 380 . : . (. ). .: . 362380. ISBN 978-5-9916-6445-5. ISBN 978-5-9916-6447-9.

24.173-1

: 22.09.2017 14:15:14
36
24.1
75

, .
. : . / . . , . . . . : , 2016. 1338 . : ., . (. ). .: . 13371338. ISBN 978-5-9916-1790-1.

24.173

: 22.09.2017 14:11:28
37
24.1
76

, .
. : . / . . . - ; . . , . . , . . . 2- ., . . . : , 2017. 160 . : . ( ). . . biblio-online.ru. . .: . 148151. .: . 152160. ISBN 978-5-534-04610-6.

24.1723-5

: 30.08.2017 15:50:39
38
24.1
76

, .
. : . / . . . - ; . . , . . . 2- ., . . . : , 2017. 120 . : . ( ). .: . 106108. .: . 109120. ISBN 978-5-534-04600-7.

24.1723-4

: 30.08.2017 14:11:15
39
24.2
12

, .
. 11 . : / . . , . . . 5- ., . . : , 2018. 398 . : . () ( ( )). .: . 395. ISBN 978-5-358-19789-3.

24.2721-1 + 74.262.4

: 01.08.2017 15:09:58
40
24.2
12

, .
. 11 . : / . . . 5- ., . . : , 2018. 224 . : . () ( ( )). . .: . 221222. ISBN 978-5-358-19784-8.

24.2721-1 + 74.262.4

: 01.08.2017 11:50:03
41
24.2
12

, .
. 10 . : / . . . 6- ., . . : , 2018. 191 . : . () ( ( )). .: . 184187. . .: . 188190. ISBN 978-5-358-19781-7.

24.2721-1 + 74.262.4

: 01.08.2017 11:47:49
42
76

, .
. [ ] : . / . . , . . , . . . . : , 2017. : 17.07.2017. : 30.11.2018. : .

24.1

: 18.07.2017 15:17:27

:
43
76

, .
. [ ] : . / . . , . . . . : , 2017. : 17.07.2017. : 30.11.2018. : .

24.1

: 18.07.2017 14:58:51

:
44
18

, .
: , , [ ] : . / . . . . : , 2017. : 17.07.2017. : 30.11.2018. : .

24.2

: 18.07.2017 14:44:41

:
45
76

, .
. [ ] : . / . . , . . , . . . . : , 2017. : 17.07.2017. : 30.11.2018. : .

24.2

: 18.07.2017 14:40:01

:
46
90

, .
. [ ] : . / . . , . . . . : , 2017. : 17.07.2017. : 30.11.2018. : .

24.2

: 18.07.2017 14:32:24

:
47
54

[ ] : . / . .  ; . . . , . . , . . . . : , 2017. : 17.07.2017. : 30.11.2018. : .

24

: 17.07.2017 16:21:25

:
48
-53

, .
. [ ] : . / . . , . . . . : , 2017. : 17.07.2017. : 30.11.2018. : .

24.2

: 17.07.2017 16:11:17

:
49
75

, .
. [ ] : . / . . , . . . . : , 2016. : 17.07.2017. : 30.11.2018. : .

24.2

: 17.07.2017 16:05:08

:
50
-17

, .
. [ ] : . / . . . . : , 2017. : 17.07.2017. : 30.11.2018. : .

24

: 17.07.2017 15:58:28

:
51
24.1
72

, .
. L- : / . . . . : , 2006. 321 . : ., . ( L-). ISBN 5-276-00939-2.

24.173-1

: 13.04.2017 14:32:48
52
24.1
54

, .
: . / . .  ; . . . . . 30- ., . . : -, 2002, 2007, 2008. 727 . : . . .: . 706727. .: . 704705. ISBN 5-89602-017-1.

24.173

: 13.04.2017 12:12:53
53
24.2
14

, .
: 3 . (1971 .) / .   ; . . . . . . . 3- . . : , 1977. 319 . : . . . . . . .: . 308311. . .: . 311.

24.2

: 12.04.2017 15:48:17
54
24
70

, .
: . / . . . . : ֭ͭ, 2007. 392 . : . ( ). ISBN 978-5-94057-285-5.

24721 + 74.262.4

: 12.04.2017 15:46:07
55
24.4
20

, .
. . : . : . / . . , . . . . : έ-, 2007. 293 . : . ISBN 978-5-9704-0536-9.

24.473-5

: 12.04.2017 15:06:51
56
24.1
54

, .
: . . / . .  ; . . . . , . . . . . . : -, 2011. 240 . : . .: . 221229.

24.173

: 10.04.2017 15:44:52
57
24.4
64

- : . / . .  [ .]. . : ȭ, 2011. 288, [1] . ( !). ISBN 5-9557-0367-5.

24.473

: 10.04.2017 12:59:53
58
24
78

, .
: : . . . / . . . 13- ., . . : Academia : . "", 2009. 395 . : ., . ( ) ( ) (). .: . 386390. .: . 391. ISBN 978-5-7695-6329-4.

24.1723-1 + 24.2723-1 + 74.262.4

: 20.03.2017 12:51:44
59
24.1
78

, .
( ) : . . . / . . , . . . 6- ., . . : Academia : . "", 2009. 300 c. : . ( ) ( ). .: . 289297. ISBN 978-5-7695-6316-4.

24.1723-4 + 24.2723-4 + 74.262.4-22

: 20.03.2017 12:34:23
60
76

, .
[ ] : . .-. / . . , . . . . : , 2017. : 17.02.2017. : 30.11.2018. : IPRBooks .

24.1

: 17.02.2017 15:21:37

:
61
12

, .
. 9 . [ ] : / . . . . : , 2011. : 14.02.2017. : 30.11.2018.

24.1

: 14.02.2017 16:09:29

:
62
24
46

. / . . . . . . : : . ., 2003. 871 . ( . ). ISBN 5-85270-237-4.

2420 + 92.0

: 13.02.2017 15:40:32
63
24
12

, .
, : . . . . / . . , . . , . . . 3- ., . . : Academia : . "", 2009. 254 . : . ( ) ( ). .: . 224242. .: . 243. ISBN 978-5-7695-6446-8.

24723

: 19.01.2017 12:55:56
64
24
78

, .
: : . . . / . . . 15- ., . . : Academia : . "", 2010. 395 . : ., . ( . ) (). .: . 386390. .: . 391. ISBN 978-5-7695-7571-6.

24.1723-1 + 24.2723-1 + 74.262.4

: 19.01.2017 12:41:36
65
24
12

, .
: : . . . / . . , . . . 8- ., . . : Academia : . "", 2011. 335 ., [8] . . . : . ( .) ( ). .: . 332. ISBN 978-5-7695-9124-3.

24723-1 + 74.262.4

: 19.01.2017 12:28:47
66
24
12

, .
, : . . . . / . . , . . , . . . . : Academia : . "", 2007. 254 . : . ( ) ( ). .: . 224242. .: . 243. ISBN 978-5-7695-3881-0.

24723

: 14.12.2016 17:07:10
67
24.1
46

. 11 . : . . / . .  [ .] ; . . . , . . . 3- ., . . : , 2012. 159 . : ., . .: . 144152. . .: . 154156. .: . 157. ISBN 978-5-358-11391-6.

24.1721-1 + 24.2721-1 + 74.262.4

: 13.12.2016 14:34:08
68
74.262.4
-26

20072008 : . / . - . , .  ; . . . . . . : : . ., 2007. 128 . : . ( ). ISBN 978-5-94898-192-5.

74.262.4 + 24

: 02.12.2016 12:23:25
69
74.262.4-268.4
12

: . ., , . / . , . - .  ; [ . . . .  ; . . .  .]. . : : . ., 2007. 174 . : . .: . 174. ISBN 978-5-94898-167-3.

74.262.4-268.4 + 24

: 02.12.2016 12:03:43
70
89

, . .
. . 10 [ ] : . . / . . , . . , . . . . : -, 2011. : 19.10.2016. : 30.11.2018.

24

: 19.10.2016 14:41:33

:
71
83

, . .
. . 10 [ ] : . . / . . , . . . . : , 2012. : 19.10.2016. : 30.11.2018.

24

: 19.10.2016 14:27:07

:
72
83

, . .
. . 11 [ ] : . . / . . , . . . . : , 2012. : 19.10.2016. : 30.11.2018.

24

: 19.10.2016 12:56:28

:
73
24.1
12

, .
. 10 . : / . . , . . , . . . 5- ., . . : , 2017, 2018. 338 . : . () ( ( )). .: . 365366. ISBN 978-5-358-17996-7. ISBN 978-5-358-19788-6.

24.1721-1 + 74.262.4

: 20.09.2016 15:52:43
74
24
-83

, .
. / .  , . . , .   ; [. ., . . . ]. 2- ., . . : , 2002. 384 . : . .: . 345367. .-. .: . 368384. . . . . . . . ISBN 5-7107-3280-.

242

: 04.08.2016 16:09:01
75
76

, . .
[ ] : . / . . . . : , 2014. : 20.05.2016. : 30.11.2018.

24

: 20.05.2016 15:19:43

:
76
74

: , , , , , , [ ] : . / . .  . . : , 2015. : 20.05.2016. : 30.11.2018.

24

: 20.05.2016 15:00:44

:
77
58

--, .
"" : [ ] / .  --; . . . . . : ȭ.  . , 2015. : 12.05.2016. : 30.11.2018. : ONLINE .

24

: 12.05.2016 12:04:51

:
78
82

, .
[ ] : . / . . , . . , . . . : . . -, 2009. : 12.05.2016. : 30.11.2018.

24

: 12.05.2016 11:26:45

:
79
62

, .
: [ ] : / . . , . . . . : ȭ.  . , 2015. : 10.05.2016. : 30.11.2018. : ONLINE .

24

: 10.05.2016 13:52:57

:
80
56

, . .
[ ] : . / . . . . : ȭ.  . , 2015. : 10.05.2016. : 30.11.2018.

24

: 10.05.2016 11:52:55

:
81
24
46

: . / [. . .  ]. . : . - "" ;  ; . , 1995. 478 . ISBN 5-88818-005-. ISBN 5-88818-001-7.

242

: 01.04.2016 10:44:19
82
28.071
17

, .
: , , : [] / . . . . ; : - . ., 2015. 219 . : ., . .: . 201219. ISBN 978-5-4344-0276-7.

28.071 + 24.237.81

: 16.02.2016 16:09:42
83
24
95

. / , , - . . . . , . . . .  ; . . , . . , . .  ; . . . , , . . . . : , 2014. 351 ., [1] . . : . .: . 324346. ISBN 978-5-94691-661-5.

24 + 72.3

: 12.02.2016 11:04:21
84
73

, . ..
: . / . . , . . . . : , 2013. : 02.02.2016. : 30.11.2018. : Znanium .

24.2

: 02.02.2016 10:59:55

:
85
24
85

, .
: . / . . . . : , 2009. 576 . : . ( ). .: . 560561. . .: . 562569. .: . 559. ISBN 978-5-358-03576-8.

24723

: 29.01.2016 16:04:58
86
24
12

, .
: / . . , . . . 4- ., . . : Academia : . "", 2008. 335 . : . ( . ). .: . 251. ISBN 978-5-7695-4809-3.

24723-1 + 74.262.4

: 29.01.2016 15:57:02
87
24.2
27

, .
: . - 1011 . . / . . . . : : . ., 2008. 271 . : . ISBN 978-5-691-00366-0.

24.2721-1 + 74.262.4

: 29.01.2016 15:44:53
88
24.1
12

, .
- : : . . , . . . . / . . , . . . 3- ., . . : Academia : . "", 2011. 207 . : . ( . ). .: . 205. ISBN 978-5-7695-8232-5.

24.1723-1 + 24.2723-1

: 26.01.2016 11:26:51
89
24.1
12

, .
, : . . . . / . . , . . . 3- ., ., 4- ., . . : Academia : . "", 2008, 2009. 222 . ( ) ( ) ( ). .: . 211217. .: . 218. ISBN 978-5-7695-5472-8. ISBN 978-5-7695-6069-9.

24.1723 + 74.262.4-28

: 25.01.2016 17:32:02
90
24.1
12

, .
: / . . , . .  ; . . . : Academia : . "" : . ., 2010. 254 . : . ( ) ( . ). .: . 251. ISBN 978-5-7695-7123-7.

24.1723-1 + 24.2723-1

: 24.12.2015 11:59:04
91
24
-39

2016. : . . . : 34 : : [] / . - .  ; . . . . . : . , 2016. 174 . : . (. ). ISBN 978-5-4454-0699-0.

24721 + 74.262.4-28

: 15.12.2015 15:16:52
92
24
56

, .
. 10 . : . / -. ". ", . . .  ; . . , . . . . : -, 2014. 143 . : . .: . 83143. . . . ISBN 978-5-00026-107-1.

24721 + 74.262.4-28

: 15.12.2015 15:05:56
93
24
56

, .
. 89 . : 2015 . : . / .  ; . . , . . . . : ֭ͭ, 2015. 78 . : . ( ( )) ( 2015) ( ) ( ). . . . . ISBN 978-5-4439-0743-7.

24721 + 74.262.4-28

: 15.12.2015 14:25:54
94
24
O-96

Chemistry : for the IB Diploma : [coursebook with free additional online material] / St. Owen with C. Ahmed, Chr. Martin, R. Woodward. Second edition. Cambridge : Cambridge University Press, 2015. VI, 591 p. : ill. (Cambridge Resources for the IB Diploma). Glossary: p. 576584. Index: p. 585592. . . . ISBN 978-1-107-62270-8.

2473-1

: 30.11.2015 16:40:03
95
24
N50

Neuss, Geoffrey.
Chemistry : For the IB Diploma / G. Neuss. Oxford : Oxford University Press, 2014. VI, 196 p. : ill. (Oxford IB Study Guides). . . . : 2014 edition. Index: p. 191195. ISBN 978-0-19-839353-5.

2473

: 26.11.2015 14:06:41
96
24
R98

Ryan, Lawrie.
Chemistry : Cambridge International AS and A Level : Coursebook / L. Ryan, R. Norris. Second edition. Cambridge : Cambridge University Press, 2015. VII, 494 p. : ill. + 1 CD-ROM. (Completely Cambridge - Cambridge resources for Cambridge qualifications). Glossary: p. 477485. Index: p. 486494. . : Endorced by Cambridge International Examination. ISBN 978-1-107-63845-7.

2473-1

: 25.11.2015 15:54:44
97
24
H32

Harwood, Richard.
Chemistry : Coursebook with CD-ROM / R. Harwood, I. Lodge. Fourth edition. Cambridge : Cambridge University Press, 2014. VI, 354 p. : ill. + 1 CD-ROM. (Cambridge IGCSE) (Completely Cambridge - Cambridge resources for Cambridge qualifications). . : Endorsed by Cambridge International Examination. Index: p. 347352. ISBN 978-1-107-61503-8.

2473-1

: 25.11.2015 14:32:34
98
24
H32

Harwood, Richard.
Chemistry : Workbook / R. Harwood, I. Lodge. Fourth edition. Cambridge : Cambridge University Press, 2014. VI, 172 p. : ill. (Cambridge IGCSE) (Completely Cambridge - Cambridge resources for Cambridge qualifications). . : Endorsed by Cambridge International Examination. ISBN 978-1-107-61499-4.

2473-5

: 25.11.2015 14:31:44
99
24
C51

Chemistry : Course Companion / S. Bylikin. G. Horner, B. Murphy, D. Tarcy. Oxford : Oxford University Press, 2014. X, 802 p. : ill. (Oxford IB Diploma Programme) (In cooperation with IB). Index: p. 791802. ISBN 978-0-19-839212-5.

247

: 23.11.2015 15:59:08
100
24.1
12

, .
. 9 . : . . . / . . . 4- ., . . : , 2001. 222 . : ., . .: . 204220. ISBN 5-7107-4171-.

24.1721-1 + 74.262.4

: 16.10.2015 16:26:20

© , 2008–2018