RUS

ENG
        RSS-  -

74.480.23
92

XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. . : , 2010. 339 . : . . . 320330. . .

74.480.0543 + 74.480.2343 + 74.262-3043 + 26.891(2-2)43

: , (. .)

: -

: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 21 ; ; ;

:

, : 18

: (2.3 ). , : 41
- . .
66
11
11
88

1
, .
/ . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 58.

74.489.4(2)

: (2.3 )
2
/ . . , . . , . . , . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 920.

74.489.25

: (2.3 )
3
, .
/ . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 2024.

74.202.3

: (2.3 )
4
, .
- / . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 2431.

26.8

: (2.3 )
5
, .
TIMSS PIZA / . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 3133.

74.262.21-28

: (2.3 )
6
, .
/ . . , . . , . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 3337.

74.489.266.5

: (2.3 )
7
, .
/ . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 3742.

74.489.85

: (2.3 )
8
, .
: / . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 4347.

74.489.85

: (2.3 )
9
, .
- " " / . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 4753.

74.489.231 + 74.489.85

: (2.3 )
10
, .
XXI / . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 5356.

74.489.23

: (2.3 )
11
, .
- 5 / . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 5658.

74.489.276.4

: (2.3 )
12
, .
/ . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 5860.

74.489.27

: (2.3 )
13
, .
/ . . , . . , . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 6063.

74.262.68-22

: (2.3 )
14
, .
. - / . . , . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 6467.

74.262.68-269

: (2.3 )
15
, .
/ . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 6870.

74.489.85

: (2.3 )
16
, .
/ . . , . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 7072.

40.3

: (2.3 )
17
, .
- / . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 7275.

74.262.0-25

: (2.3 )
18
, .
/ . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 7578.

26.890(2-4) + 81.411.2-3

: (2.3 )
19
, .
/ . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 7880.

74.262.68-273.2

: (2.3 )
20
, .
/ . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 8083.

26.82

: (2.3 )
21
, .
/ . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 8485.

74.489.27

: (2.3 )
22
, .
/ . . , . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 8587.

74.489.055.46

: (2.3 )
23
, .
" " - , / . . , . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 8889.

74.489.23

: (2.3 )
24
, .
/ . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 9093.

74.489.23

: (2.3 )
25
, .
/ . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 9395.

74.489.23

: (2.3 )
26
, .
/ . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 9699.

74.262.0-25

: (2.3 )
27
, .
- " " GPS- / . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 100103.

74.200.585.4 + 74.262.68-266

: (2.3 )
28
, .
/ . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 104106.

26.323(2-4)

: (2.3 )
29
, .
/ . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 107109.

74.489.8

: (2.3 )
30
, .
/ . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 109111.

74.005.28

: (2.3 )
31
, .
XXI / . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 111113.

74.262.68-24

: (2.3 )
32
, .
- / . . , . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 113117.

74.480.278

: (2.3 )
33
, .
- / . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 117118.

74.48

: (2.3 )
34
, .
/ . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 118120.

74.262.68-058

: (2.3 )
35
, .
/ . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 120121.

65.042

: (2.3 )
36
, .
/ . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 122125.

72.471.1(2)

: (2.3 )
37
, .
/ . . , . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 125128.

74.025

: (2.3 )
38
, .
- / . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 128129.

74.262.0

: (2.3 )
39
, .
/ . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 130132.

74.489.478

: (2.3 )
40
, .
TEDS-M / . . , . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 132133.

74.489.85

: (2.3 )
41
, .
"" / . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 134139.

63.529.32

: (2.3 )
42
, .
/ . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 140145.

75.812.5

: (2.3 )
43
, .
: ( ) / . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 146148.

26.222-18(2-4)

: (2.3 )
44
, . .
- / . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 148150.

74.262.682-25

: (2.3 )
45
, .
: ( ) / . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 150153.

60.561.26(2-4)

: (2.3 )
46
, .
/ . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 153155.

26.222.6(2-4)

: (2.3 )
47
, .
/ . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 156159.

20.1(4-6)

: (2.3 )
48
, .
, / . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 159160.

24.5

: (2.3 )
49
, . .
/ . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 160163.

26.221.5

: (2.3 )
50
, .
/ . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 163167.

74.262.21-26

: (2.3 )
51
, .
/ . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 167170.

74.263.2-23

: (2.3 )
52
, .
/ . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 170175.

74.262.68-22

: (2.3 )
53
, .
56 , / . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 176179.

74.262.21-24

: (2.3 )
54
, .
/ . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 179182.

74.202.81

: (2.3 )
55
, .
/ . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 183185.

74.200.58

: (2.3 )
56
, .
/ . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 186187.

74.03

: (2.3 )
57
, .
- 56 / . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 187191.

74.262.21-242

: (2.3 )
58
, .
/ . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 191196.

74.200.528

: (2.3 )
59
, .
/ . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 196199.

74.262.68-25

: (2.3 )
60
, .
/ . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 199202.

40.3(2)

: (2.3 )
61
, .
/ . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 203205.

65.049(2-4)

: (2.3 )
62
, . .
/ . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 205207.

26.82(2-4)

: (2.3 )
63
, . .
/ . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 208211.

74.262.68-269

: (2.3 )
64
, .
/ . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 211215.

74.262.68-24

: (2.3 )
65
, .
/ . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 215218.

74.489.478

: (2.3 )
66
, .
/ . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 218223.

74.262.21-268.4

: (2.3 )
67
, .
/ . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 224225.

74.262.21-25

: (2.3 )
68
, .
/ . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 225227.

65.248.7(4)

: (2.3 )
69
, .
: ( ) / . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 228231.

74.262.21

: (2.3 )
70
, . .
/ . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 231233.

26.222.7

: (2.3 )
71
, .
- / . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 234236.

74.489.276-2

: (2.3 )
72
븭, .
/ . . 븭 // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 236237.

74.200.528

: (2.3 )
73
, .
- / . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 238239.

74.005.28

: (2.3 )
74
, .
: / . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 239240.

20.1(2-2)

: (2.3 )
75
, .
56 / . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 241242.

74.262.21-269

: (2.3 )
76
, .
: ( - ) / . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 242244.

28.58(2-2)

: (2.3 )
77
, .
/ . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 244247.

74.262.68-25

: (2.3 )
78
, .
/ . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 247248.

20.1(2-2)

: (2.3 )
79
, .
/ . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 248250.

74.262.21-268.4

: (2.3 )
80
, .
/ . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 250252.

74.262.4-266

: (2.3 )
81
, .
. .  / . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 252254.

74.262.0-058

: (2.3 )
82
, .
- / . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 255256.

74.263.2-24

: (2.3 )
83
, .
/ . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 256261.

74.262.0-24

: (2.3 )
84
, .
- " " / . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 261262.

74.489.27

: (2.3 )
85
, .
/ . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 262264.

74.262.0-26 + 74.262.68-26

: (2.3 )
86
, .
/ . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 265267.

65.305.5

: (2.3 )
87
, .
/ . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 267268.

74.263.2-26

: (2.3 )
88
, .
- / . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 268270.

65.04(2)

: (2.3 )
89
, .
- : - / . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 270272.

63.521(=632)

: (2.3 )
90
, .
.   / . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 273275.

20(4)

: (2.3 )
91
, .
/ . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 275276.

74.263.2-24

: (2.3 )
92
, .
/ . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 277278.

74.263.2-058

: (2.3 )
93
, .
- / . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 278279.

74.202.64

: (2.3 )
94
, .
/ . .  // XXI . - : . . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , . . ; [. . . . ]. ., 2010. . 278283.

74.262.0-058

: (2.3 )

© , 2008–2019