() *
: my-name@mgpu.ru

*
: my-password

- (6 )
: 123456

RUS

ENG
        RSS-  -

: . . . 2 (50) / í ". . . -", - .  ; . . . . . , 2018. 4 . . ISSN 1999-6993.

: ; ; ;

, : 1

: (287.6 )
- . .
11
11

1
, . .
/ . . , . .  // . 2018. 2 (50). . 618. ISSN 1999-6993.

74.500.1
2
, . .
, / . .  // . 2018. 2 (50). . 1931. ISSN 1999-6993.

74.530.91
3
, . .
/ . .  // . 2018. 2 (50). . 3239. ISSN 1999-6993.

74.530.91
4
, . .
/ . .  // . 2018. 2 (50). . 4049. ISSN 1999-6993.

74.570.262.36
5
-, . .
- / . . -, . . , . .  // . 2018. 2 (50). . 5062. ISSN 1999-6993.

74.570.91 + 55.621 + 88.729
6
, . .
/ . . , . .  // . 2018. 2 (50). . 6373. ISSN 1999-6993.

88726
7
, . .
/ . . , . . , . .  // . 2018. 2 (50). . 8699. ISSN 1999-6993.

74.570.262.3
8
, . .
/ . . , . .  // . 2018. 2 (50). . 100111. ISSN 1999-6993.

74.570.262.33
9
, . .
/ . . , . .  // . 2018. 2 (50). . 115123. ISSN 1999-6993.

74.570.262.33
10
, . .
: : 3. / . . , . . , . .  // . 2018. 2 (50). . 124134. ISSN 1999-6993.

57.336.1
11
, . .
, / . .  // . 2018. 2 (50). . 135146. ISSN 1999-6993.

74.550.02

© , 2008–2019