() *
: my-name@mgpu.ru

*
: my-password

- (6 )
: 123456

RUS

ENG
        RSS-  -

.

1
, .
- / . .  // - : . . . . ., 25 . 2017 . / - , í ". . . - . . . ", - . , . ". . . -", - . . " ; [. . . ]. ., 2017. . 98101. ISBN 978-5-9905866-7-3.

74.570.2 + 60.941.1

: 12.12.2018 16:45:39
2
, . .
/ . . , . .  // . 2018. 7. . 130141.

60.9 + 88.8

: 03.12.2018 16:01:25
3
, . .
/ . .  // . 2018. 6. . 8487.

60.9 + 74.66

: 03.12.2018 15:31:18
4
, . .
/ . .  // . 2018. 5. . 108112.

60.9

: 03.12.2018 15:20:07
5
, . .
/ . .  // . 2018. 5. . 4951.

60.9

: 03.12.2018 13:33:09
6
, . .
" " / . .  // . 2018. 4. . 87103.

60.9 + 88.5

: 03.12.2018 13:21:49
7
, . .
/ . .  // . 2018. 4. . 2931.

60.9 + 56.14

: 03.12.2018 13:14:01
8
, . .
/ . .  // . 2018. 2. . 139151.

65.9 + 60.9

: 25.10.2018 12:46:00
9
, . .
/ . .  // . 2018. 2. . 2434.

74.48 + 60.9

: 24.10.2018 12:19:27
10
, . .
: / . .  // . 2018. 2. . 410.

60.9

: 19.10.2018 12:33:24
11
, . .
"" / . .  // XXI : (, , ) : . . . : [... .] / . , . . . -, -. . ; [. .: . .  .]. ., 2007. . 2, . 2. . 2426. ISBN 5-902296-38-2.

60.991.3

: 15.10.2018 14:27:25
12
, . .
: , , / . .  // : , , : . . . / . , . . . - ; [ . . . ]. ., 2007. ISBN 978-5-902296-67-6.

66.3(2),41 + 60.991.3

: 11.10.2018 12:56:35
13
, . .
/ . .  // . 2018. 1. . 134148.

60.9; 65.272

: 07.08.2018 13:50:11
14
, . .
/ . . , . .  // . 2017. 6. . 2634.

74.663 + 60.93

: 26.07.2018 15:46:40
15
, . .
( ) / . .  // . 2018. 1. . 1627.

60.9

: 19.07.2018 10:30:43
16
, . .
/ . .  // . 2018. 1. . 416.

60.9

: 19.07.2018 10:18:10
17
, . .
- / . .  // . 2017. 4. . 3952.

74.480 + 60.99

: 18.07.2018 13:55:49
18
, . .
/ . .  // . 2017. 4. . 2338.

60.99 + 60.56

: 18.07.2018 13:35:37
19
, . .
-ϭ - / . .  // . 2018. 4. . 4348.

65.272 + 60.99

: 16.07.2018 15:04:53
20
, . .
"" : / . . , . .  // . 2018. 3. . 3236.

65.272 + 60.9 + 60.82

: 13.07.2018 15:03:56
21
, .
/ . .  // : / [ . . . , . .  ; . : . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . ]. ., 2017. . 2, . 14. . 317339. ISBN 978-5-906997-73-9.

60.9

: 08.06.2018 17:53:06
22
, . .
/ . .  // . 2018. 3. . 6472.

60.9 + 88.945

: 08.06.2018 14:34:28
23
, . .
/ . .  // . 2018. 3. . 5255.

60.99 + 88.945

: 08.06.2018 14:16:27
24
, .
/ . .  // : / [ . . . , . .  ; . : . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . ]. ., 2017. . 2, . 10. . 201223. ISBN 978-5-906997-73-9.

74.905.8 + 60.991

: 06.06.2018 17:34:35
25
, .
/ . . , . .  // : / [ . . . , . .  ; . : . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . ]. ., 2017. . 2, . 6. . 101128. ISBN 978-5-906997-73-9.

60.94 + 60.93

: 06.06.2018 16:59:49
26
, .
/ . .  // : / [ . . . , . .  ; . : . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . ]. ., 2017. . 1, . 5. . 76100. ISBN 978-5-906997-73-9.

88.801 + 60.94

: 06.06.2018 16:50:06
27
, .
: ( ֭ "" "" . ) / . .  // : / [ . . . , . .  ; . : . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . ]. ., 2017. . 1, . 4. . 6376. ISBN 978-5-906997-73-9.

60.941.1

: 06.06.2018 16:20:12
28
, .
/ . .  // : / [ . . . , . .  ; . : . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . ]. ., 2017. . 1, . 3. . 5163. ISBN 978-5-906997-73-9.

60.94

: 06.06.2018 13:02:55
29
, .
/ . .  // . : " ". 2017. 4 (24) 2017. . 6171. ISSN 2074-7829.

87.523.1 + 60.906

: 06.06.2018 11:47:41

: (919.1 )
30
, .
- / . .  // : / [ . . . , . .  ; . : . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . ]. ., 2017. . 1, . 1. . 829. ISBN 978-5-906997-73-9.

60.94 + 88.809.2-69

: 05.06.2018 17:39:00
31
, .
- / . .  // : / . . . -, . .  ; [. . : . . , . . , . . , . . , . . , . .  .]. , 2016. . 2, . 2. . 225267. ISBN 978-5-91042-179-4.

60.991-35

: 24.05.2018 15:57:26
32
, .
, / . .  // : / . . . -, . .  ; [. . : . . , . . , . . , . . , . . , . .  .]. , 2016. . 2, . 1. . 208224. ISBN 978-5-91042-179-4.

60.991.27

: 24.05.2018 15:17:07
33
, . .
- / . . , . .  // . 14, . 2016. 3. . 3442. ISSN 0201-7385.

74.500.1 + 88 + 60.993.5

: 17.05.2018 16:27:30
34
, . .
, , / . .  // . 2018. 3. . 2338.

60.9

: 16.05.2018 17:32:10
35
, . .
: , , / . . , . .  // . 2017. 4. . 225238. ISSN 2073-8528.

88.8 + 60.9

: 16.05.2018 16:48:25
36
, . .
, / . .  // . 2018. 1. . 7480.

60.9 + 88.576.5

: 26.03.2018 12:59:05
37
, . .
/ . . , . .  // . 2018. 1. . 1332.

60.993

: 26.03.2018 12:35:59
38
, . .
: - / . . , . .  // . 2018. 1. . 6872.

88.41 + 88.7 + 60.9

: 26.03.2018 12:10:03
39
, . .
- / . .  // . 2018. 1. . 3138.

60.9 + 74.664.7

: 23.03.2018 12:51:36
40
, . .
- / . . , . .  // . 2018. 1. . 2730.

60.9 + 74.664.7 + 67.518.8

: 23.03.2018 12:46:38
41
, . .
- / . .  // . 2017. 12. . 93113.

88.3-52 + 60.90

: 22.03.2018 16:35:53
42
, . .
: " " / . .  // . 2017. 12. . 7171.

60.9 + 88.945

: 22.03.2018 15:58:55
43
, . .
: / . .  // . 2017. 12. . 6570.

60.9

: 22.03.2018 15:38:50
44
, . .
/ . .  // . 2017. 12. . 2427.

88.5 + 60.9

: 22.03.2018 15:27:37
45
, .
( ) / . .  // . 2018. 1. . 315. ISSN 0130-3074.

74.53 + 60.993.2

: 02.03.2018 10:02:57
46
, . .
: / . .  // . 2017. 11. . 124143.

60.9

: 09.02.2018 12:20:34
47
, . .
/ . .  // . 2017. 11. . 5560.

60.992

: 09.02.2018 11:43:07
48
, . .
- / . .  // . 2017. 11. . 5154.

60.991.3

: 09.02.2018 11:17:07
49
, . .
/ . .  // . 2017. 11. . 2831.

60.941.8

: 09.02.2018 10:55:40
50
, . .
- / . .  // . 2017. 11. . 1722.

60.993-35

: 08.02.2018 12:08:50
51
, . .
- / . . , . .  // . 2017. 4 (48). . 141149. ISSN 1999-6993.

88.725 + 60.93

: 07.02.2018 11:58:02
52
, . .
( ) / . .  // . 2017. 3. . 140154.

60.9

: 30.01.2018 12:36:57
53
, . .
/ . .  // . 2017. 3. . 124139.

60.9

: 30.01.2018 12:30:13
54
, . .
/ . .  // . 2017. 3. . 109123.

60.9

: 30.01.2018 12:18:10
55
, . .
- / . .  // . 2017. 3. . 7893.

60.9 + 74.664.6

: 30.01.2018 12:09:36
56
, . .
/ . .  // . 2017. 3. . 3349.

74.48 + 60.9

: 30.01.2018 11:56:50
57
, . .
/ . .  // . 2017. 3. . 2332.

60.9

: 30.01.2018 11:50:04
58
, . .
/ . .  // . 2017. 11. . 5159.

65.272 + 60.9

: 28.11.2017 14:35:14
59
, . .
, / . .  // . 2017. 11. . 3844.

65.272 + 60.9

: 28.11.2017 14:17:56
60
, . .
() / . .  // . 2017. 11. . 3037.

65.272 + 60.9

: 28.11.2017 14:11:54
61
, .
/ . .  ; . . . .  // : [. II . . . . ., 6 . 2016 .] / [. . . ]. ., 2017. . 239242. ISBN 978-5-906961-54-9.

60.991

: 24.11.2017 16:24:21
62
, .
- / . .  ; . . . .  // : [. II . . . . ., 6 . 2016 .] / [. . . ]. ., 2017. . 206208. ISBN 978-5-906961-54-9.

60.991

: 21.11.2017 12:49:38
63
, .
- / . .  ; . . . .  // : [. II . . . . ., 6 . 2016 .] / [. . . ]. ., 2017. . 182184. ISBN 978-5-906961-54-9.

60.991.3

: 20.11.2017 11:19:51
64
, .
- / . .  ; . . . .  // : [. II . . . . ., 6 . 2016 .] / [. . . ]. ., 2017. . 165168. ISBN 978-5-906961-54-9.

60.991.2

: 16.11.2017 15:38:12
65
, . .
? : ( " ") / . .  // . 2017. 2. . 139159.

60.9

: 14.11.2017 11:24:07
66
, . .
- / . .  // . 2017. 2. . 1941.

77.04 + 60.9

: 14.11.2017 10:46:06
67
, . .
: / . .  // . 2017. 2. . 418.

60.9

: 14.11.2017 10:28:37
68
, .
/ . .  // έ , . 2016. 3 (77). . 4550. [].

88.5-99 + 60.9

: 30.10.2017 17:06:45

: (2.3 )
69
, .
/ . .  // έ , . 2016. 3 (77). . 2530. [].

60.9

: 30.10.2017 15:46:40
70
, .
- / . .  // , . 2016. 3 (77). . 718. [].

60.9 + 67.911

: 30.10.2017 13:45:18

: (274.2 )
71
, .
- / . .  ; . . . .  // : [. II . . . . ., 6 . 2016 .] / [. . . ]. ., 2017. . 1821. ISBN 978-5-906961-54-9.

60.941.8

: 16.10.2017 14:05:52
72
, .
/ . . , . .  // : [. II . . . . ., 6 . 2016 .] / [. . . ]. ., 2017. . 123129. ISBN 978-5-906972-15-6.

60.991.3 + 74.664.6

: 25.09.2017 17:41:57
73
, .
. / . . , . .  // : [. II . . . . ., 6 . 2016 .] / [. . . ]. ., 2017. . 117123. ISBN 978-5-906972-15-6.

60.991

: 25.09.2017 16:54:10
74
, .
/ . . , . .  // : [. II . . . . ., 6 . 2016 .] / [. . . ]. ., 2017. . 8291. ISBN 978-5-906972-15-6.

60.991.3

: 22.09.2017 16:43:25
75
, .
- / . . , . .  // : [. II . . . . ., 6 . 2016 .] / [. . . ]. ., 2017. . 7982. ISBN 978-5-906972-15-6.

60.9

: 22.09.2017 16:20:44
76
, .
" " " / . . , . .  // : [. II . . . . ., 6 . 2016 .] / [. . . ]. ., 2017. . 7579. ISBN 978-5-906972-15-6.

60.991

: 22.09.2017 15:16:11
77
, . .
/ . .  // : . -. . / . . . .... ; [. . . . ]. ., 2013. . 157159. ISBN 978-5-4240-0052-2.

60.993

: 20.09.2017 13:13:17
78
, . .
, / . .  // : . -. . / . . . .... ; [. . . . ]. ., 2013. . 2024. ISBN 978-5-4240-0052-2.

74.5 + 60.993

: 13.09.2017 13:47:35
79
, .
/ . .  // . 2017. 4. . 3036. ISSN 0130-3074.

88.72-99 + 60.993

: 11.09.2017 15:00:49
80
, . .
/ . .  // . 2017. 1. . 106129.

60.9

: 23.08.2017 14:24:12
81
, . .
/ . .  // . 2017. 1. . 3244.

60.9 + 67.409

: 23.08.2017 13:40:37
82
, . .
/ . .  // - : . -. / ȭ, . ". ., í, . . . " ; [.-. . . , . . ]. ., 2017. . 174180. ISBN 978-5-906927-13-2.

60.930

: 16.08.2017 16:59:52
83
, .
/ . .  // - : . -. / ȭ, . ". ., í, . . . " ; [.-. . . , . . ]. ., 2017. . 91100. ISBN 978-5-906927-13-2.

60.930-2 + 74.489.277

: 16.08.2017 10:41:48
84
, .
- / . .  // - : . -. / ȭ, . ". ., í, . . . " ; [.-. . . , . . ]. ., 2017. . 7991. ISBN 978-5-906927-13-2.

60.93 + 74.489.86

: 15.08.2017 16:53:41
85
, .
/ . .  // - : . -. / ȭ, . ". ., í, . . . " ; [.-. . . , . . ]. ., 2017. . 4958. ISBN 978-5-906927-13-2.

60.930-2

: 15.08.2017 13:57:31
86
, .
- / . .  // - : . -. / ȭ, . ". ., í, . . . " ; [.-. . . , . . ]. ., 2017. . 311. ISBN 978-5-906927-13-2.

60.991-3 + 74.664.6

: 14.08.2017 17:13:04
87
: ( ) // . 2017. 3. . 116 ( " ").

74.530.265 + 60.9

: 08.06.2017 17:20:05
88
, ().
. / // . 2017. 3. . 1724.

74.530.265 + 60.9

: 06.06.2017 16:35:53
89
, .
/ , // . 2017. 3. . 1216.

74.500.02 + 60.9

: 06.06.2017 15:52:49
90
, . .
" : " / . .  // . 2017. 3. . 311.

74.500.02 + 60.9

: 06.06.2017 13:15:38
91
, .
, / .   // -. . 2017. 6. . 2026. ISSN 2221-5085.

88.576 + 60.991

: 05.06.2017 10:53:32
92
, . .
- , , / . .  // . 2016. 4. . 94104.

60.993

: 22.05.2017 14:34:08
93
, . .
- : ( ) / . .  // . 2016. 4. . 6893.

60.993

: 22.05.2017 14:27:30
94
, . .
/ . .  // . 2016. 4. . 3751.

60.9

: 22.05.2017 14:15:30
95
, . .
/ . .  // . 2016. 4. . 2136.

60.9

: 22.05.2017 14:05:19
96
븭, .
中 / . . 븭 // . 2016. 3. . 8491. ISSN 2220-6051.

60.9

: 03.05.2017 13:52:33
97
, . .
, , " . 20132017 " / . .  // . 2017. 1 (9). . 8790.

74.5 + 60.993

: 03.05.2017 13:04:41
98
, . .
: / . .  // . 2016. 3. . 126145.

66.3 + 60.9

: 19.04.2017 10:00:30
99
, . .
- : ( ) / . .  // . 2016. 3. . 421.

60.9

: 18.04.2017 14:45:19
100
, . .
/ . .  // . 2016. 3. . 2234.

60.99

: 18.04.2017 14:14:25

© , 2008–2018