() *
: my-name@mgpu.ru

*
: my-password

- (6 )
: 123456

RUS

ENG
        RSS-  -

1
, .
/ . . , . .  // . 2018. 10. . 8489.

74.660.2 + 74.200.5 + 88.415-72

: 13.12.2018 12:03:04
2
, .
- / . .  [ .] // : . . . / . , . . ". . . -" ( ), . - ; [. : . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .  . ; . . : . . , . . ]. ., 2018. . 6165. ISBN 978-5-9659-0171-5.

74.200.556 + 74.664.76

: 11.12.2018 12:42:54
3
, .
/ . . , . .  // : . . . / . , . . ". . . -" ( ), . - ; [. : . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .  . ; . . : . . , . . ]. ., 2018. . 5660. ISBN 978-5-9659-0171-5.

74.200.556 + 74.664.76

: 11.12.2018 11:49:18
4
, . .
/ . .  // : , , : . -. ., 1617 2017 . : [ 2 .] / . . . , . . . -, . . . - ; [ . . .  ; . . . ]. ., 2017. . 2. . 814. ISBN 978-5-94755-401-4. .: . 14.

74.489.0 + 74.65

: 10.12.2018 10:29:52
5
, . .
/ . . , . .  // . 2018. 8. . 813. ISSN 0130-0776.

74.200.2 + 88.414-99 + 74.662

: 05.12.2018 12:22:27
6
, . .
/ . .  // . 2018. 6. . 8487.

60.9 + 74.66

: 03.12.2018 15:31:18
7
, . .
"- " / . . , . .  // . 2018. 2. . 4649.

74.660.1 + 74.200.585.82

: 30.11.2018 11:23:52
8
, . .
/ . .  // . 2018. 11. . 6670. ISSN 0027-7371.

74.268.53 + 74.200.544 + 74.65

: 27.11.2018 15:34:23
9
, . .
- / . . , . .  // : . . . . -. . (2325 . 2007 .) / . . , . . - .  ; [. . . , . . ]. , 2007. . 9499. ISBN 978-5-88242-586-8.

74.664.76

: 27.11.2018 11:02:32
10
, . .
/ . . , . .  // . !. 2018. 11. . 2022.

74.660.1

: 20.11.2018 12:27:24
11
, . .
- , / . . , . . , . .  // . 2018. 1. . 121126. ISSN 2220-6051.

74.664

: 16.11.2018 13:02:59
12
, . .
- , , - / . . , . . , . .  // . 2018. 1. . 113120. ISSN 2220-6051.

74.664

: 16.11.2018 12:54:55
13
, .
: / . .  // . 2018. 4. . 2331.

74.202.3 + 74.63

: 16.11.2018 11:58:56
14
, . .
/ . .  // . 2018. 1. . 7784. ISSN 2220-6051.

74.66 + 74.202.7

: 15.11.2018 12:11:40
15
, . .
/ . .  // . 2018. 1. . 7176. ISSN 2220-6051.

74.660

: 15.11.2018 12:05:09
16
, . .
/ . .  // . 2018. 1. . 6169. ISSN 2220-6051.

74.660 + 74.664

: 15.11.2018 11:10:25
17
, . .
/ . .  // . 2018. 1. . 5159. ISSN 2220-6051.

74.66 + 74.464.78

: 14.11.2018 13:28:27
18
, . . (, . .).
- / . .  // . 2018. 1. . 4550. ISSN 2220-6051.

74.48 + 74.66 + 74.464.78

: 14.11.2018 13:07:46
19
, . .
: - / . .  // . 2018. 1. . 3744. ISSN 2220-6051.

74.66 + 74.464.78

: 14.11.2018 13:00:07
20
, . . (, . .).
- / . . , . .  // . 2018. 1. . 2936. ISSN 2220-6051.

74.66 + 74.464.78

: 14.11.2018 12:45:08
21
, . . (, . .).
- , / . .  // . 2018. 1. . 2428. ISSN 2220-6051.

74.66

: 14.11.2018 12:27:28
22
, . .
- - / . . , . .  // . 2018. 1. . 1623. ISSN 2220-6051.

74.66

: 14.11.2018 12:06:55
23
, . .
: / . .  // . 2018. 1. . 915. ISSN 2220-6051.

74.66

: 14.11.2018 12:01:21
24
, . .
/ . . , . .  // : . . . (., 78 . 2017 .) / . , . . . . . ". . . -" ( ), -.  ; [ .: . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .  ; . . . . , . . ]. ., 2017. . 144152. ISBN 978-5-243-00533-3.

88.415 + 74.66

: 13.11.2018 13:24:57

: (1.3 )
25
, .
/ . .  // , : . . (., 35 2017 .) / . , . . . . . ". . . -" ( ), -.  ; [. : . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .  .]. ., 2017. . 7783. ISBN 978-5-98594-633-8.

74.480.264 + 74.660.1

: 06.11.2018 17:44:27
26
, .
/ . .  // : , , : . . . / . , . . . - ; [ . . . ]. ., 2005. . 109111. ISBN 978-5-902296-22-6.

74.660.1

: 31.10.2018 11:30:42
27
, . .
/ . .  // : , , : . . . / . , . . . - ; [ . . . ]. ., 2005. . 96106. ISBN 978-5-902296-22-6.

74.03(0)6 + 74.660.1

: 30.10.2018 17:39:13
28
, . .
: - / . .  // : . . . (., 78 . 2017 .) / . , . . . . . ". . . -" ( ), -.  ; [ .: . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .  ; . . . . , . . ]. ., 2017. . 107114. ISBN 978-5-243-00533-3.

74.044.3 + 74.660.1

: 27.10.2018 16:42:45

: (1.3 )
29
, . .
- .   / . .  // . 2018. 1. . 142149.

74.200.51 + 74.63

: 25.10.2018 14:03:13
30
, . .
/ . . , . .  // . 2018. 1. . 137142.

88.415-8 + 74.660.8

: 25.10.2018 13:01:27
31
, . .
- / . .  // . 2018. 2. . 4966.

74.6

: 24.10.2018 13:01:58
32
, . .
/ . .  // : , , : . . . / . , . . . - ; [ . . . ]. ., 2006. . 153156. ISBN 978-5-902296-53-6.

74.664.6 + 60.542.15

: 23.10.2018 16:07:46
33
, . .
/ . .  // . 2018. 1. . 8386.

74.480.051 + 74.660.1

: 23.10.2018 14:57:51
34
, . .
/ . .  // . 2018. 6. . 4854.

74.660.1 + 74.205

: 23.10.2018 12:28:58
35
, . .
- / . .  // . 2018. 1. . 5358.

74.100 + 74.660.1

: 23.10.2018 11:14:07
36
, . .
/ . .  // . 2018. 1. . 3539.

74.202.4 + 74.660.1

: 22.10.2018 17:25:46
37
, .
- / . .  // : , , : . . . / . , . . . - ; [ . . . ]. ., 2006. . 9496. ISBN 978-5-902296-53-6.

74.664.6

: 22.10.2018 15:59:47
38
, .
/ . .  // : , , : . . . / . , . . . - ; [ . . . ]. ., 2006. . 9093. ISBN 978-5-902296-53-6.

74.6330 + 74.489.86

: 22.10.2018 15:18:15
39
, .
/ . .  // : , , : . . . / . , . . . - ; [ . . . ]. ., 2006. . 7982. ISBN 978-5-902296-53-6.

74.664.6

: 22.10.2018 12:37:18
40
, .
- , / . .  // : , , : . . . / . , . . . - ; [ . . . ]. ., 2006. . 6973. ISBN 978-5-902296-53-6.

74.664.76

: 22.10.2018 11:23:00
41
, . .
/ . .  // XXI : : . . . : [... .] / . , . . . -, -. . ; [. . : . .  .]. ., 2007. . 3. . 139141. ISBN 5-902296-65-2.

74.664.6

: 19.10.2018 11:03:42
42
, . .
/ . .  // XXI : : . . . : [... .] / . , . . . -, -. . ; [. . : . .  .]. ., 2007. . 3. . 131135. ISBN 5-902296-65-2.

74.664.6

: 19.10.2018 10:54:24
43
, . .
" " . / . .  // XXI : : . . . : [... .] / . , . . . -, -. . ; [. . : . .  .]. ., 2007. . 3. . 120122. ISBN 5-902296-65-2.

74.664.7

: 18.10.2018 15:12:47
44
, . .
/ . .  // XXI : : . . . : [... .] / . , . . . -, -. . ; [. . : . .  .]. ., 2007. . 3. . 117120. ISBN 5-902296-65-2.

74.662

: 18.10.2018 15:04:45
45
,  .
- - / .  , . .  // XXI : : . . . : [... .] / . , . . . -, -. . ; [. . : . .  .]. ., 2007. . 3. . 113115. ISBN 5-902296-65-2.

74.664.6

: 18.10.2018 14:58:24
46
, . .
/ . . , . .  // XXI : : . . . : [... .] / . , . . . -, -. . ; [. . : . .  .]. ., 2007. . 3. . 115117. ISBN 5-902296-65-2.

74.662

: 18.10.2018 14:52:20
47
,  .
/ .   // XXI : : . . . : [... .] / . , . . . -, -. . ; [. . : . .  .]. ., 2007. . 3. . 111113. ISBN 5-902296-65-2.

74.664.7

: 18.10.2018 14:42:51
48
, . .
- - / . .  // XXI : : . . . : [... .] / . , . . . -, -. . ; [. . : . .  .]. ., 2007. . 3. . 109111. ISBN 5-902296-65-2.

74.664.7

: 18.10.2018 14:40:32
49
, . .
- / . .  // XXI : : . . . : [... .] / . , . . . -, -. . ; [. . : . .  .]. ., 2007. . 3. . 107109. ISBN 5-902296-65-2.

74.664.7

: 18.10.2018 14:37:38
50
, . .
/ . .  // XXI : : . . . : [... .] / . , . . . -, -. . ; [. . : . .  .]. ., 2007. . 3. . 100102. ISBN 5-902296-65-2.

74.664.6

: 18.10.2018 14:14:58
51
, . .
/ . .  // XXI : : . . . : [... .] / . , . . . -, -. . ; [. . : . .  .]. ., 2007. . 3. . 9597. ISBN 5-902296-65-2.

74.662

: 18.10.2018 11:31:05
52
, . .
: : / . .  // . 2018. 10. . 3234. ISSN 0027-7371.

74.200.58 + 74.200.51 + 74.66

: 17.10.2018 12:21:23
53
, . .
/ . .  // . 2018. 5. . 108128.

74.660.2

: 16.10.2018 12:48:44
54
, . .
" " / . .  // XXI : (, , ) : . . . : [... .] / . , . . . -, -. . ; [. .: . .  .]. ., 2007. . 2, . 2. . 4547. ISBN 5-902296-38-2.

74.664.7

: 15.10.2018 15:03:36
55
, . .
, / . .  // XXI : (, , ) : . . . : [... .] / . , . . . -, -. . ; [. .: . .  .]. ., 2007. . 2, . 2. . 3942. ISBN 5-902296-38-2.

74.663

: 15.10.2018 14:57:22
56
, . .
/ . .  // XXI : (, , ) : . . . : [... .] / . , . . . -, -. . ; [. .: . .  .]. ., 2007. . 2, . 2. . 3839. ISBN 5-902296-38-2.

74.66

: 15.10.2018 14:54:57
57
, . .
- -- " " / . . , . .  // XXI : (, , ) : . . . : [... .] / . , . . . -, -. . ; [. .: . .  .]. ., 2007. . 2, . 2. . 3538. ISBN 5-902296-38-2.

74.664.7

: 15.10.2018 14:44:41
58
, . .
- - "" / . .  // XXI : (, , ) : . . . : [... .] / . , . . . -, -. . ; [. .: . .  .]. ., 2007. . 2, . 2. . 3032. ISBN 5-902296-38-2.

74.664.7

: 15.10.2018 14:33:42
59
, . .
/ . .  // XXI : (, , ) : . . . : [... .] / . , . . . -, -. . ; [. .: . .  .]. ., 2007. . 2, . 2. . 2630. ISBN 5-902296-38-2.

74.664.7

: 15.10.2018 14:30:34
60
, . .
/ . .  // XXI : (, , ) : . . . : [... .] / . , . . . -, -. . ; [. .: . .  .]. ., 2007. . 2, . 2. . 2224. ISBN 5-902296-38-2.

74.664.6

: 15.10.2018 14:21:19
61
, . .
/ . .  // XXI : (, , ) : . . . : [... .] / . , . . . -, -. . ; [. .: . .  .]. ., 2007. . 2, . 2. . 1922. ISBN 5-902296-38-2.

74.662

: 15.10.2018 14:18:29
62
, . .
/ . .  // XXI : (, , ) : . . . : [... .] / . , . . . -, -. . ; [. .: . .  .]. ., 2007. . 2, . 2. . 1619. ISBN 5-902296-38-2.

74.660.1

: 15.10.2018 14:10:16
63
, . .
/ . .  // XXI : (, , ) : . . . : [... .] / . , . . . -, -. . ; [. .: . .  .]. ., 2007. . 2, . 2. . 1416. ISBN 5-902296-38-2.

74.660.2

: 15.10.2018 14:06:46
64
, . .
/ . .  // XXI : (, , ) : . . . : [... .] / . , . . . -, -. . ; [. .: . .  .]. ., 2007. . 2, . 2. . 1114. ISBN 5-902296-38-2.

74.662

: 15.10.2018 11:36:21
65
,  .
/ .   // XXI : (, , ) : . . . : [... .] / . , . . . -, -. . ; [. .: . .  .]. ., 2007. . 2, . 2. . 911. ISBN 5-902296-38-2.

74.660.1

: 15.10.2018 11:34:30
66
, . .
/ . .  // XXI : (, , ) : . . . : [... .] / . , . . . -, -. . ; [. .: . .  .]. ., 2007. . 2, . 2. . 69. ISBN 5-902296-38-2.

74.66515

: 15.10.2018 10:52:01
67
, . .
/ . .  // XXI : (, , ) : . . . : [... .] / . , . . . -, -. . ; [. . : . .  .]. ., 2007. . 2, . 1. . 141145. ISBN 5-902296-38-2.

74.664.76

: 11.10.2018 14:42:56
68
, .
" ..." / . .  // . 2018. 7. . 2934.

74.10 + 74.14 + 74.63

: 11.10.2018 12:51:58
69
, .
- , , / . .  // : , , : . . . / . , . . . - ; [ . . . ]. ., 2007. . 104107. ISBN 978-5-902296-67-6.

74.664

: 10.10.2018 15:07:08
70
,  .
/ .   ; . . . .  // : , , : . . . / . , . . . - ; [ . . . ]. ., 2007. . 98101. ISBN 978-5-902296-67-6.

74.664.76 + 74.200.585.8

: 10.10.2018 13:13:01
71
, . .
/ . .  ; . . . .  // : , , : . . . / . , . . . - ; [ . . . ]. ., 2007. . 9497. ISBN 978-5-902296-67-6.

74.664.76 + 74.200.264.3

: 10.10.2018 12:17:13
72
, . .
/ . .  // : , , : . . . / . , . . . - ; [ . . . ]. ., 2007. . 8991. ISBN 978-5-902296-67-6.

74.664.76 + 74.200.556

: 10.10.2018 11:40:34
73
, . .
/ . . , . .  // : , , : . . . / . , . . . - ; [ . . . ]. ., 2007. . 8388. ISBN 978-5-902296-67-6.

74.664.76

: 10.10.2018 11:19:27
74
, .
- , : / . . , . .  // : , , : . . . / . , . . . - ; [ . . . ]. ., 2007. . 4549. ISBN 978-5-902296-67-6.

74.664

: 09.10.2018 13:28:37
75
, .
/ . .  // . 2018. 6. . 98105.

74.63(7)

: 04.10.2018 14:19:03
76
, .
: I ? / . .  // . . 2018. 5. . 1218. ISSN 2223-7003.

74.0 + 74.660.1

: 04.10.2018 11:34:36
77
, .
/ . .  // . . 2018. 5. . 411. ISSN 2223-7003.

74.66 + 74.660.1

: 04.10.2018 11:12:03
78
, . .
/ . .  // . !. 2018. 9. . 24.

74.660.1

: 04.10.2018 10:13:41
79
, .
/ . . , . .  // , : [ . . . - . . . - -2017] / . , . . . . . ". . . -", -  ; [. . . .  ; . . . .  ; . : . . , . . ]. ., 2017. . 1. . 2226. ISBN 978-5-907016-30-9.

74.100.252 + 74.65

: 03.10.2018 12:38:09
80
, .
/ . .  // . 2018. 6. . 1320.

74.202.4 + 74.63

: 03.10.2018 12:02:34
81
, .
/ . . , . .  // . 2018. 9. . 3840. ISSN 1990-679.

74.660.1

: 02.10.2018 17:09:14
82
, . .
- / . .  // . 2017. 4/5. . 1522. ISSN 2220-6051.

74.66

: 27.09.2018 10:28:12
83
, . .
: / . . , . .  // . 2018. 4. . 2833.

74.63(7)

: 26.09.2018 16:32:31
84
, . .
/ . . , . .  // . 2018. 1 (25). . 95109. ISSN 2223-6880.

88.542 + 60.543 + 74.66

: 25.09.2018 12:14:46

: (2.5 )
85
, . .
/ . .  // XXI : (, , ) : . . . / . , . . . -, -. . ; [. . : . . , . . , . . ]. ., 2005. . 165172. ISBN 5-9022928-5.

74.664

: 25.09.2018 11:49:56
86
, . .
/ . .  // XXI : (, , ) : . . . / . , . . . -, -. . ; [. . : . . , . . , . . ]. ., 2005. . 163165. ISBN 5-9022928-5.

74.664 + 60.542.4

: 25.09.2018 11:42:15
87
, . .
/ . .  // XXI : (, , ) : . . . / . , . . . -, -. . ; [. . : . . , . . , . . ]. ., 2005. . 116118. ISBN 5-9022928-5.

10.63:74.6 + 74.66515

: 24.09.2018 14:56:15
88
, .
: / .   // . 2018. 5/6. . 1418.

74.664 + 88.91

: 03.09.2018 16:32:49
89
, . .
/ . .  // . 2018. 6. . 5262. ISSN 0130-0776.

74.664.6 + 74.002 + 74.660

: 03.09.2018 16:09:55
90
, .
/ . .  // . 2018. 6. . 108114.

74.63 + 74.100.261.1

: 27.08.2018 16:39:36
91
, .
/ . .  // . 20, . 2017. 4. . 3852.

74.660.1

: 22.08.2018 13:00:14
92
, . .
/ . . , . .  // . 2017. 6. . 2634.

74.663 + 60.93

: 26.07.2018 15:46:40
93
, . .
/ . .  // . 2018. 2. . 813.

74.04(2) + 74.044.7 + 74.65

: 11.07.2018 15:12:01
94
, .
- / . .  // : , , : (-. . .) / . , . . . - ; [ . . . , . . , . . , . . ]. ., 2013. . 5.2. . 5659. ISBN 978-5-94009-088-5.

74.664.6

: 09.07.2018 14:16:08
95
, .
, - , / . .  // : , , : (-. . .) / . , . . . - ; [ . . . , . . , . . , . . ]. ., 2013. . 5.2. . 4751. ISBN 978-5-94009-088-5.

74.27 + 74.66

: 09.07.2018 12:32:52
96
, . .
/ . .  // : . . . / . , . . . -, . .  ; [ . . . . ]. ., 2009. . 126138. (, ). ISBN 978-5-9954-0055-4.

74.660.1

: 22.06.2018 15:57:12
97
.
/ , . .  // . 2018. 1. . 913.

74.04(2) + 74.04(5) + 74.63

: 14.06.2018 11:14:14
98
, . .
/ . .  // . 2018. 4. . 5057. ISSN 0130-0776.

74.660.1 + 74.903 + 88.531

: 07.06.2018 15:11:43
99
, .
: / . .  // : / [ . . . , . .  ; . : . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . ]. ., 2017. . 2, . 11. . 223255. ISBN 978-5-906997-73-9.

74.66 + 74.489.86

: 06.06.2018 17:39:32
100
, . .
- / . .  // . 2018. 2. . 5764.

74.204.217 + 74.662

: 30.05.2018 10:53:46

© , 2008–2018