() *
: my-name@mgpu.ru

*
: my-password

- (6 )
: 123456

RUS

ENG
        RSS-  -

.

1
, . .
- / . .  // " " : . . / [. . . .  ; . : . . , . . ]. ., 2018. . 9. . 2023. ISBN 978-5-905025-51-8.

74.570.241.303.2 + 56.84

: 15.12.2018 10:51:17
2
, . .
/ . .  // : . . . . -. . (2325 . 2007 .) / . . , . . - .  ; [. . . , . . ]. , 2007. . 199205. ISBN 978-5-88242-586-8.

53.54

: 14.12.2018 14:41:25
3
,  .
: - - / .  , .   // . 2018. 11. . 917. ISSN 0012-561X.

74.590.5 + 57.336.145.2

: 14.12.2018 11:57:24
4
, .
/ . . , . .  // . 2018. 10. . 102106.

74.200.55 + 51.28

: 13.12.2018 12:51:38
5
, . .
/ . .  // . 2018. 3 (51). . 116122. ISSN 1999-6993.

57.336.14

: 12.12.2018 13:51:34
6
, . .
/ . .  // . 2018. 4. . 2931.

60.9 + 56.14

: 03.12.2018 13:14:01
7
, . .
- , / . . , . . , . .  // : . . . . -. . (2325 . 2007 .) / . . , . . - .  ; [. . . , . . ]. , 2007. . 150156. ISBN 978-5-88242-586-8.

51.204.0

: 29.11.2018 15:24:55
8
 . .
- - , / . .  // . 2018. 1. . 5477.

51.1

: 23.11.2018 11:59:39
9
, . .
/ . .  // . 2018. 11. . 3337. ISSN 0040-3601.

53.54

: 19.11.2018 15:23:29
10
, .
/ . . , . .  // . 2018. 8. . 102107.

74.200.55 + 74.489.478 + 54.58

: 19.11.2018 13:22:37
11
, .
/ . . , . .  // . 2018. 3. . 109112.

74 + 51.246.1

: 15.11.2018 17:21:57
12
/ . . , . . , . .  [ .] // - : : / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . , .  ; [ . . . , . . , . .  ; . . .  ; . . . , . . ]. ., 2017. . 3. . 50104. ISBN 978-5-243-00535-7.

74.204.4 + 51.289.4

: 12.11.2018 17:21:47

: (2.2 )
13
, .
/ . . , . .  // . 2018. 5. . 5866. ISSN 0130-3074.

56.12-321 + 56.14

: 08.11.2018 10:52:58
14
, .
, / .   // . 2018. 5. . 4350. ISSN 0130-3074.

56.84 + 74.570.241.303.2,9

: 07.11.2018 13:21:49
15
, .
/ . .  // . 2018. 5. . 1623. ISSN 0130-3074.

56.84

: 06.11.2018 15:31:58
16
븭, . .
/ . . 븭 // . 2018. 3 (75). . 4648.

75.116.6 + 54.10

: 23.10.2018 11:49:25
17
, . ..
/ . .  // . 2018. 9. . 2021.

74.100.261 + 57.3

: 22.10.2018 12:17:27
18
, . .
, / . .  // . 2018. 3. . 162176. ISSN 1990-9349.

88.94 + 56.14

: 08.10.2018 13:21:51
19
, . .
- / . .  // . 2018. 3. . 157161. ISSN 1990-9349.

88.945 + 56.14

: 08.10.2018 13:15:53
20
, . .
/ . .  // . 2018. 3. . 80156. ISSN 1990-9349.

56.14 + 88.94

: 08.10.2018 13:10:31
21
, . .
, / . . , . .  // . 2018. 3. . 5666. ISSN 1990-9349.

56.14 + 88.94

: 08.10.2018 12:45:51
22
, . .
/ . . , . .  // . 2018. 3. . 4355. ISSN 1990-9349.

88.9 + 57.336.14

: 05.10.2018 14:25:27
23
, . .
- / . .  // . 2018. 3. . 3342. ISSN 1990-9349.

56.14 + 88.92

: 05.10.2018 14:20:44
24
, . .
/ . .  // . 2018. 3. . 1432. ISSN 1990-9349.

56.14 + 88.94

: 05.10.2018 14:14:23
25
, .
- - / . . , . .  // . 2018. 3. . 5864.

57.3130

: 05.10.2018 12:37:45
26
, .
1917 . / . . , . .  // : , , , : . . . . . . (. , . , 1618 2017 .) : [ 2 .] / . , . . . . . ". . . -" ( ), - .  ; [. . . .  ; . : . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .  ; . . . ]. ., 2017. . 1. . 171175. ISBN 978-5-9659-0157-9(1).

51.1(28),02 + 63.3(2)53-2

: 27.09.2018 12:24:08
27
, . .
/ . .  // XXI : (, , ) : . . . / . , . . . -, -. . ; [. . : . . , . . , . . ]. ., 2005. . 96100. ISBN 5-9022928-5.

88.41-214 + 51.204.0

: 24.09.2018 14:27:55
28
, . .
/ . . , . . , . .  // . 2018. 6. . 46. ISSN 1726-0973.

51.204 + 74.102.48

: 20.09.2018 10:43:25
29
, . .
: : 3. / . . , . . , . .  // . 2018. 2 (50). . 124134. ISSN 1999-6993.

57.336.1

: 19.09.2018 15:30:16
30
-, . .
- / . . -, . . , . .  // . 2018. 2 (50). . 5062. ISSN 1999-6993.

74.570.91 + 55.621 + 88.729

: 04.09.2018 17:30:44
31
, . .
/ . .  // . 2018. 2 (14). . 2629.

56.12 + 88.75

: 30.08.2018 11:54:20
32
, .
/ . .  // . 2018. 6. . 8085.

88.412-51 + 57.3

: 27.08.2018 15:33:58
33
, . .
: / . .  // . 2018. 3. . 1316. ISSN 0320-9660.

5(2)

: 21.08.2018 12:56:18
34
, . .
XX-XXI . / . . , . . , . .  // . 2018. 3. . 412. ISSN 0320-9660.

28(0) + 5(0)

: 21.08.2018 12:52:19
35
/ . .  . // . 2018. 3. . 5155. ISSN 1998-0833.

53.54

: 31.07.2018 13:55:11
36
, . .
/ . . , . .  // : , , . 4. 2018. . 6668.

53.541.1

: 13.07.2018 13:45:17
37
, .
: / . .  // . 2018. 5. . 108111.

51.28 + 88.4 + 74.903

: 09.07.2018 15:27:04
38
, .
/ . .  // . 2015. 8. . 115123. ISSN 2218-5089.

56.12 + 74.540.241.3,3

: 05.07.2018 15:00:17
39
, . .
/ . . , . .  // . 2018. 2 (66). . 3860.

74.570.25 + 88.75 + 56.12

: 02.07.2018 14:37:36
40
, .
" " / . . , . . , . .  // . 2018. 4. . 5760. ISSN 0320-9660.

530 + 51.204.030

: 02.07.2018 12:02:33
41
, . .
/ . .  // : . . / . , . . . - ; [. . . . ]. ., 2008. . 2124. ISBN 978-5-902296-94-2.

74.200.55 + 51.289.4

: 02.07.2018 11:09:38
42
, .
/ . .  // . 2018. 5. . 6070.

74.104 + 74.100.55 + 51.1

: 28.06.2018 22:03:18
43
, .
- / . . , . . , . .  // . 2018. 3. . 5461.

75.116.6 + 56.12-323

: 27.06.2018 17:35:05
44
, .
I / . .  // . 2018. 3. . 1018. ISSN 0130-3074.

56.12 + 74.59

: 27.06.2018 13:10:04
45
, .
/ . .  // : / [ . . . , . .  ; . : . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . ]. ., 2017. . 2, . 13. . 289316. ISBN 978-5-906997-73-9.

51.1(2) + 74.200.55

: 08.06.2018 17:35:19
46
, . .
" " / . .  // . 2017. 2. . 7195. ISSN 1991-3230.

88.911 + 57.16

: 06.06.2018 15:59:35
47
, . .
/ . . , . .  // . 2017. 2. . 5570. ISSN 1991-3230.

88.74 + 57.336.14

: 06.06.2018 14:04:29
48
-, . .
: / . . - // . 2017. 2. . 3140. ISSN 1991-3230.

88.74 + 57.336.14

: 05.06.2018 17:25:27
49
, . .
" " ( ) / . .  // . 2017. 2. . 2230. ISSN 1991-3230.

88.725 + 57.336.14

: 05.06.2018 17:08:52
50
, . .
- / . . , . . , . .  // . 2015. 1. . 612. ISSN 2218-5089.

56.12-323 + 74.570.241.303.2

: 05.06.2018 13:02:19
51
, . .
, / . .  // . 2018. 2. . 1627. ISSN 1990-9349.

88.410 + 88.921 + 57.162.545

: 31.05.2018 13:00:36
52
, .
/ . .  // . 2018. 4. . 106111.

74.200.55 + 51.28

: 30.05.2018 11:04:17
53
, . .
: (, " ") / . .  // . 2018. 1. . 88107. ISSN 2073-8528.

88.3 + 56.14

: 14.05.2018 16:19:12
54
, . .
/ . .  // . 2018. 1 (82). . 69104; 2 (83). . 86104. . : 1 (82). 2018.

88.411-3 + 88.411-51 + 57.3

: 07.05.2018 17:31:55
55
, . .
/ . .  // . 2018. 1 (65). . 106112.

56.84

: 23.04.2018 11:42:46
56
, . .
/ . . , . . , . .  // . 2018. 1 (65). . 3949.

56.12-321

: 19.04.2018 16:48:23
57
, . .
: : 2. / . . , . . , . .  // . 2018. 1 (49). . 6478. ISSN 1999-6993.

57.336.1

: 18.04.2018 16:38:52
58
, . .
/ . .  // . 2018. 1 (49). . 4054. ISSN 1999-6993.

74.570.262.31 + 57.3

: 18.04.2018 14:04:48
59
, . .
: , / . . , . .  // . 2018. 1 (49). . 1627. ISSN 1999-6993.

88.91 + 74.5 + 88.753 + 55.6

: 18.04.2018 13:42:42
60
, .
: / . . , . .  // . 2018. 3. . 106111.

74.202.42 + 51.28

: 17.04.2018 15:25:47
61
,  .
: / .   // . 2017. 5. . 3646. ISSN 1990-9349.

88.944.3 + 56.14

: 12.04.2018 12:58:28
62
, .
/ . . , . . , . .  // . 2013. 5. . 1725. ISSN 2218-5089.

74.570.241.303.2 + 56.12-321

: 10.04.2018 16:23:47
63
, .
/ . . , . . , . .  // . 2013. 10. . 816. ISSN 2218-5089.

74.570.241.303.2 + 56.12-321

: 05.04.2018 13:49:17
64
, . .
/ . . , . .  // . 2018. 3. . 48. ISSN 1726-0973.

56.14 + 57.336

: 04.04.2018 23:24:06
65
, . .
" " / . .  // . 2018. 1. . 4245.

74.200.55 + 74.200.585.9 + 51.204

: 03.04.2018 16:34:41
66
, . .
/ . .  // . 2018. 2. . 3637. ISSN 1726-0973.

57.3

: 31.03.2018 21:41:07
67
, .
/ . .  // : , , : . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - , . , .  ; [. . . , . . ]. ., 2015. . 4247. (Futura creamus).

51.204.030

: 31.03.2018 17:09:52
68
, .
/ . .  // : , , : . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - , . , .  ; [. . . , . . ]. ., 2015. . 2730. (Futura creamus).

530

: 31.03.2018 16:51:53
69
, .
/ . . , . . , . .  // : . . . -. ., 9 . 2015 . / . , . . . . . . ". . . -", - . .  ; [. . . , . . , . . ]. ., 2015. . 7073. ISBN 978-5-4214-0035-6.

88.729 + 57.3

: 29.03.2018 15:29:30
70
-, .
/ . . - // : . . . -. ., 9 . 2015 . / . , . . . . . . ". . . -", - . .  ; [. . . , . . , . . ]. ., 2015. . 4649. ISBN 978-5-4214-0035-6.

74.590.5 + 57.3

: 28.03.2018 14:03:58
71
, . ..
/ . .  // . 2018. 2. . 2628. ISSN 2220-1467.

57.33

: 20.03.2018 12:34:34
72
, .
/ . .  // : , , : . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - , . , .  ; [. . . , . . ]. ., 2015. . 1922. (Futura creamus).

65.24630 + 51.2430

: 18.03.2018 17:54:13
73
, .
/ . .  // : , , : . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - , . , .  ; [. . . , . . ]. ., 2015. . 1114. (Futura creamus).

51.20130

: 18.03.2018 17:44:52
74
, .
/ . .  // : , , : . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - , . , .  ; [. . . , . . ]. ., 2015. . 710. (Futura creamus).

20.130 + 51.20130

: 18.03.2018 17:42:48
75
, .
.   / . .  // . 7, . 2017. 4. . 6978. ISSN 0201-7385.

5 + 87.3(4)5-514

: 14.03.2018 10:29:28
76
, .
/ . . , . .  // : . . . . -. . (2325 . 2007 .) / . . , . . - .  ; [. . . , . . ]. , 2007. . 815. ISBN 978-5-88242-586-8.

53.54

: 06.03.2018 15:13:33
77
, . .
/ . .  // . 2018. 2. . 6669. ISSN 0027-7371.

51.204.0 + 72.4 + 74.200.51

: 02.03.2018 15:55:19
78
, .
, / . .  // . 2017. 8. . 1217. ISSN 2218-5089.

56.12 + 88.75

: 28.02.2018 17:18:04
79
, . .
/ . .  // . 2018. 2. . 118123. ISSN 2220-1459.

57.336.145.3

: 28.02.2018 14:17:50
80
, . .
/ . .  // . 18, . 2017. 3. . 3057.

60.561.6 + 51.204.0

: 20.02.2018 16:14:09
81
/ . . , . . , . . , . .  // : . . . . . . . / - , - , . . . ., . . . . , . - . ... ; [. . .  . ; . . . . ]. . ; , 2013. . 161164. ISBN 978-5-91812-068-2.

57.31

: 19.02.2018 11:24:06
82
, . .
- / . .  // : . . . . . . . / - , - , . . . ., . . . . , . - . ... ; [. . .  . ; . . . . ]. . ; , 2013. . 129134. ISBN 978-5-91812-068-2.

54.10

: 12.02.2018 16:05:35
83
, . .
/ . .  // : . . . . . . . / - , - , . . . ., . . . . , . - . ... ; [. . .  . ; . . . . ]. . ; , 2013. . 110113. ISBN 978-5-91812-068-2.

53.54

: 12.02.2018 15:51:15
84
, .
/ . . , . .  // . : " ". 2017. 3 (27) 2017. . 3444.

53.541

: 12.02.2018 11:07:55

: (3.4 )
85
, . .
: . : 1. Jitteriness / . . , . . , . .  // . 2017. 4 (48). . 129140. ISSN 1999-6993.

57.336.1

: 07.02.2018 11:17:58
86
, . .
- / . .  // : . . . . . . . / - , - , . . . ., . . . . , . - . ... ; [. . .  . ; . . . . ]. . ; , 2013. . 1518. ISBN 978-5-91812-068-2.

53.54

: 06.02.2018 10:56:26
87
, . .
/ . . , . . , . .  // . 2017. 4 (48). . 94103. ISSN 1999-6993.

74.200.555 + 51.204.0 + 88.7

: 25.01.2018 16:44:32
88
, . .
/ . . , . .  // . 1990. 6. . 2430. ISSN 0130-3074.

57.33 + 56.8

: 24.01.2018 15:18:10
89
, . .
/ . . , . .  // . 2017. 4 (48). . 4354. ISSN 1999-6993.

74.200.55 + 51.2

: 24.01.2018 13:30:47
90
, .
( XVIII - XX .) / . .  // . 8, . 2017. 3. . 316. ISSN 0201-7385.

52.8(2)

: 19.01.2018 15:43:48
91
, . .
/ . .  // , : VII . . . . (1923 . 2012 .) / - , . . . ., . . . . , , . .  ; [. : . .  .]. , 2013. . 114117. ISBN 978-5-94578-0682.

53.54

: 18.01.2018 10:54:43
92
, . .
. .  / . . , . . , . .  // . 2017. 4 (64). . 813.

56.8

: 17.01.2018 13:08:08
93
븭, .
, / . . 븭, . .  // . 2017. 4 (72). . 1821.

53.54

: 16.01.2018 12:27:31
94
, . .
- / . . , . .  // . 2017. 10. . 45. ISSN 1726-0973.

51.204.0

: 12.01.2018 00:19:49
95
, .
: / . . , . . , . .  // . 2017. 10. . 7579.

57.3 + 74.58

: 05.01.2018 22:12:35
96
, .
/ . . , . . , . .  // . 2017. 7. . 1215. ISSN 2218-5089.

56.12 + 57.3 + 74.570.262.33

: 28.12.2017 16:23:36
97
, . .
/ . .  [ .] // . 1990. 2. . 1720. ISSN 0130-3074.

56.12-323 + 74.580.241.303.2

: 26.12.2017 15:09:03
98
, . .
/ . . , . . , . .  // . 2017. 3. . 190201. ISSN 2073-8528.

88.252.116 + 56.14

: 25.12.2017 15:57:26
99
, . .
/ . .  // . 1987. 1. . 3437. ISSN 0130-3074.

56.84 + 74.570.241.303.2

: 25.12.2017 11:58:13
100
, . .
: ( ) / . .  // . 1987. 2. . 7680. ISSN 0130-3074.

56.145.095 + 56.8

: 23.12.2017 12:27:40

© , 2008–2018