() *
: my-name@mgpu.ru

*
: my-password

- (6 )
: 123456

RUS

ENG
        RSS-  -

1
, . .
- / . .  // . 2018. 11. . 39.

74.200.54 + 74.00

: 12.12.2018 17:51:16
2
, . .
: ( 100- . . ) / . .  // . 2018. 8. . 6071. ISSN 0130-0776. , .

74.03 + 74.200.51 + 74.204.2

: 10.12.2018 14:41:11
3
, . .
- / . .  // . 2018. 8. . 5659. ISSN 0130-0776.

74.04 + 88.803 + 88.802

: 10.12.2018 13:55:23
4
, .
/ . .  //  . .   : . . . . (., 22 . 2006 .) : [ 3 .] / [. : . .  (.), . . , . .  .] ; . , . . . -. ., 2007. . 3. . 124128. ISBN 5-902296-42-0.

74.005.1

: 06.12.2018 17:09:02
5
, . .
: / . . , . .  // . 2018. 8. . 2834. ISSN 0130-0776.

74.03 + 74.204.2 + 74.205

: 06.12.2018 13:13:23
6
, .
/ . .  // : . . . . . / . , . . . . ". . . -" ( ), . . .  ; [. . . . .  ; . . . ]. ., 2017. . 3943.

74.044.3 + 74.489.470.9

: 05.12.2018 15:36:49

: (505.0 )
7
, .
- / . .  // : . . . . . / . , . . . . ". . . -" ( ), . . .  ; [. . . . .  ; . . . ]. ., 2017. . 2831.

74.044.3

: 05.12.2018 14:49:28

: (505.0 )
8
, .
() XX-XXI . / . .  // . 2018. 1/2. . 123133. [].

74.200.587 + 74.03(2)6

: 30.11.2018 14:46:22
9
, .
2- XIX . / . .  // . 2018. 8. . 4653.

74.03(2)5-421

: 28.11.2018 17:53:19
10
, . .
/ . .  // : : . -. . , , (2 2017 .) / . , . . . . . ". . . -" ( ), - , . . . . ; [. . . . . ]. ., 2017. . 9296. ISBN 978-5-9500731-7-5.

74.04(2-2) + 71.08

: 28.11.2018 14:49:23
11
, .
. .  / . .  //  . .   : . . . .(., 22 . 2006 .) : [ 3 .] / [. : . .  (.), . . , . .  .] ; . , . . . -. ., 2007. . 2. . 180183. ISBN 5-902296-42-0.

74.03(2)6-218 ..

: 27.11.2018 15:15:14
12
, . .
/ . .  [ .] // . 2018. 5. . 6670.

74.489 + 74.047.8 + 74.104

: 27.11.2018 12:47:10
13
, . .
/ . .  [ .] // . 2018. 5. . 5965.

74.489 + 74.047.8 + 74.104

: 27.11.2018 12:34:18
14
, . .
- / . .  // . 2018. 5. . 5358.

74.489 + 74.047.8 + 74.104

: 27.11.2018 11:55:10
15
, . .
- / . . , . .  // . 2018. 11. . 4144. ISSN 0027-7371.

74.268.19=411.2,9 + 74.044.5

: 23.11.2018 13:33:36
16
, .
/ . .  // . 2018. 11. . 2029. ISSN 0027-7371. . " ". 1937. 9.

74.03(0) + 74.268.19=411.2,02

: 21.11.2018 15:59:24
17
, .
/ . .  // . 2018. 11. . 1014. ISSN 0027-7371.

74.489.8 + 74.04

: 21.11.2018 12:27:20
18
, .
. / . .  //  . .   : . . . . (., 22 . 2006 .) : [ 3 .] / [. : . .  (.), . . , . .  .] ; . , . . . -. ., 2007. . 1. . 256260. ISBN 5-902296-42-0.

74.03(2)5-218 ..

: 20.11.2018 11:50:28
19
, .
/ . .  // . 2018. 4. . 196200.

74.024

: 19.11.2018 17:34:52
20
, .
"" / . .  // . 2018. 9. . 4350. ISSN 0132-0696.

63.3(2)622,13 + 74.005.2

: 19.11.2018 16:28:47
21
, .
/ . .  // . 2018. 4. . 108117.

74.026.84 + 32.971.311

: 19.11.2018 10:59:05
22
, .
: - / . .  // : . . .: [... .] / [. . . .  ; .-. . . ] ; . , . . . . . ". . . -", - . ., . . . ., 2018. . 16. . 9195. ISBN 978-5-94755-415-1.

74.03(2)5

: 15.11.2018 17:36:18
23
, . .
. .  / . .  // . 2018. 7. . 6674. ISSN 0130-0776.

74.03 + 74.200.53 + 88.414-72

: 15.11.2018 12:03:55
24
, . .
, . .  / . .  // . 2018. 7. . 5765. ISSN 0130-0776.

74.03 + 74.200.53 + 74.200.536

: 14.11.2018 17:19:38
25
, . .
- / . .  // . 2018. 3. . 1924.

74.005.1 + 74.005.2

: 14.11.2018 15:49:05
26
, .
/ . .  // : . . . (., 78 . 2017 .) / . , . . . . . ". . . -" ( ), -.  ; [ .: . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .  ; . . . . , . . ]. ., 2017. . 152157. ISBN 978-5-243-00533-3.

74.489 + 74.027.9

: 13.11.2018 13:34:43

: (1.3 )
27
, . .
/ . . , . . , . .  // . ͭ. 2018. 7. . 415. ISSN 0234-0453.

10.63:74 + 74.044.4 + 74.244.4

: 09.11.2018 15:02:45
28
, .
" ..." - , . .  / . .  // . 2018. 2. . 7681.

74.03(2)6-8 , ..

: 09.11.2018 14:47:41
29
, .
- . .  / . .  // . 2018. 2. . 7376.

74.03(2)6-8 , ..

: 09.11.2018 14:32:31
30
, .
. .  . .  / . .  // . 2018. 2. . 6468.

74.03(2)6-8 , ..

: 09.11.2018 14:17:42
31
, .
/ . .  // : . . . - . . . - (. , 1718 . 2017 .) / . . . . . ., 2017. . 124129. ISBN 978-5-98594-636-9.

74.0

: 08.11.2018 10:04:30
32
, .
: 80- . .  / . .  // . 2018. 11. . 1820. ISSN 0130-3414.

74.03(2)6-8 ..

: 07.11.2018 17:45:42
33
, .
. , , / .   // . 2018. 10. . 8291. ISSN 1997-3306.

74.204.2 + 74.04

: 07.11.2018 13:58:31
34
, . .
( ) / . .  // : : . . / í "- . . " ; .-. . . , . . . ., 2015. . 119130. ( ). ISBN 978-5-00007-957-7.

74.102.413 + 74.044.5

: 02.11.2018 13:30:54
35
, . .
 . .   / . .  // : , , : . . . / . , . . . - ; [ . . . ]. ., 2005. . 173175. ISBN 978-5-902296-22-6.

74.03(2)6-218 .. + 74.489.24

: 01.11.2018 17:22:41
36
/ . .  [ .] // . 2018. 10. . 2126. ISSN 1990-679.

74.042

: 01.11.2018 16:30:38
37
, . .
- / . .  // : : . . / í "- . . " ; .-. . . , . . . ., 2015. . 8186. ( ). ISBN 978-5-00007-957-7.

74.102.413 + 74.044.5 + 82.3-442

: 01.11.2018 13:54:10
38
, .
" ?.." / . .  // . 2018. 9/10. . 2123.

74.03(2)5-218 .. + 74.268.3-26

: 01.11.2018 13:06:56
39
, .
/ . .  // . 2018. 1/2. . 25. [].

74.026.843

: 31.10.2018 12:45:44

: (2.6 )
40
, .
/ . .  // . 2018. 1/2. . 1521. [].

74.026.843

: 31.10.2018 12:28:28

: (3.8 )
41
,  .
" ", " ", " ", " " : / .  , .   // . 2018. 5. . 3944. ISSN 0869-4966.

74.005.44

: 31.10.2018 12:11:04
42
-,  .
/ .  -, .   // . 2018. 5. . 211. ISSN 0869-4966.

74.005.44

: 31.10.2018 11:20:56
43
, . .
/ . .  // : , , : . . . / . , . . . - ; [ . . . ]. ., 2005. . 96106. ISBN 978-5-902296-22-6.

74.03(0)6 + 74.660.1

: 30.10.2018 17:39:13
44
, .
/ . .  // , : . . (., 35 2017 .) / . , . . . . . ". . . -" ( ), -.  ; [. : . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .  .]. ., 2017. . 102116. ISBN 978-5-98594-633-8.

74.204.2 + 74.04 + 88.69

: 30.10.2018 14:03:22
45
, .
/ . .  // , : [ . . . - . . . - -2017] / . , . . . . . ". . . -", -  ; [. . . .  ; . . . .  ; . : . . , . . ]. ., 2017. . 1. . 222227. ISBN 978-5-907016-30-9.

74.0 + 88.3

: 29.10.2018 13:01:01
46
, . .
: - / . .  // : . . . (., 78 . 2017 .) / . , . . . . . ". . . -" ( ), -.  ; [ .: . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .  ; . . . . , . . ]. ., 2017. . 107114. ISBN 978-5-243-00533-3.

74.044.3 + 74.660.1

: 27.10.2018 16:42:45

: (1.3 )
47
, .
/ . .  // : . . . (., 78 . 2017 .) / . , . . . . . ". . . -" ( ), -.  ; [ .: . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .  ; . . . . , . . ]. ., 2017. . 99107. ISBN 978-5-243-00533-3.

74.48 + 74.044.3

: 27.10.2018 16:26:44

: (1.3 )
48
, . .
: , / . .  // . 2018. 10. . 36.

74.200.58 + 74.04

: 27.10.2018 16:19:58
49
, . .
? / . .  // . 2018. 9/10. . 5055.

74.03(2)5-421

: 26.10.2018 16:18:59
50
, .
/ . .  // . 2018. 8. . 8491.

74.489.8 + 74.04

: 25.10.2018 13:52:52
51
, . .
/ . .  // : , , : . . . / . , . . . - ; [ . . . ]. ., 2006. . 195197. ISBN 978-5-902296-53-6.

74.005.22

: 24.10.2018 15:35:00
52
, . .
. .  / . .  // : [ 2 .] / [. : . .  (. .), . . , . . , . .  .] ; . , . . . -. ., 2006. . 1. . 3945. (  ; . 5). ISBN 5-902296-55-2.

74.03(2)6-8

: 24.10.2018 11:52:52
53
, .
( ) / . .  // : [ 2 .] / [. : . .  (. .), . . , . . , . .  .] ; . , . . . -. ., 2006. . 1. . 917. (  ; . 5). ISBN 5-902296-55-2.

74.041(2)

: 24.10.2018 10:24:11
54
, . .
/ . .  // : -. . , (21 . 2013 .) / . , . . . . . . " . . . -" ( ), - , . . . . ; [. .: . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . -, . . , . . , . . , . . , . .  ; . . . . ]. ., 2013. . 368372. ISBN 978-5-9506-1079-0.

74.03(2)5

: 23.10.2018 17:31:54
55
, . .
: / . . , . .  // XXI : : . . . : [... .] / . , . . . -, -. . ; [. . : . .  .]. ., 2007. . 3. . 337342. ISBN 5-902296-65-2.

74.005

: 23.10.2018 15:15:37
56
, . .
. .   / . . , . .  // XXI : : . . . : [... .] / . , . . . -, -. . ; [. . : . .  .]. ., 2007. . 3. . 324326. ISBN 5-902296-65-2.

74.03(4)6

: 23.10.2018 14:55:05
57
, . .
"": / . .  // . 2018. 9. . 26.

74.48 + 74.041 + 74.14

: 22.10.2018 11:59:20
58
, .
/ . .  // : . . . (., 78 . 2017 .) / . , . . . . . ". . . -" ( ), -.  ; [ .: . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .  ; . . . . , . . ]. ., 2017. . 4247. ISBN 978-5-243-00533-3.

74.044.3

: 20.10.2018 13:18:08

: (1.3 )
59
, . .
/ . .  // XXI : : . . . : [... .] / . , . . . -, -. . ; [. . : . .  .]. ., 2007. . 3. . 157165. ISBN 5-902296-65-2.

74.002

: 19.10.2018 14:06:55
60
, . .
/ . .  // : -. . , (21 . 2013 .) / . , . . . . . . " . . . -" ( ), - , . . . . ; [. .: . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . -, . . , . . , . . , . . , . .  ; . . . . ]. ., 2013. . 299301. ISBN 978-5-9506-1079-0.

74.03(2)-41

: 18.10.2018 17:31:44
61
, . .
/ . . , . .  // . 2018. 6. . 911.

74.002

: 18.10.2018 13:17:47
62
, . .
/ . .  // XXI : : . . . : [... .] / . , . . . -, -. . ; [. . : . .  .]. ., 2007. . 3. . 6566. ISBN 5-902296-65-2.

74.024

: 17.10.2018 15:40:04
63
, . .
/ . .  // XXI : : . . . : [... .] / . , . . . -, -. . ; [. . : . .  .]. ., 2007. . 3. . 1114. ISBN 5-902296-65-2.

74.0

: 17.10.2018 11:09:43
64
, .
XX / . .  // . 2018. 8. . 7679. ISSN 0132-0696.

74.03(2)6

: 16.10.2018 17:33:37
65
, .
XX (19031917 ) / . .  // . 2018. 8. . 7072. ISSN 0132-0696.

74.03(2)5-426

: 16.10.2018 16:52:01
66
,  .
/ .   // XXI : (, , ) : . . . : [... .] / . , . . . -, -. . ; [. . : . .  .]. ., 2007. . 2, . 2. . 110111. ISBN 5-902296-38-2.

74.025.1

: 16.10.2018 14:46:15
67
, . .
: 190- . .  / . . , . .  // . 2018. 10. . 1115. ISSN 0027-7371.

74.03 + 74.03(0)5

: 15.10.2018 16:12:16
68
,  .
(, , , ) / .   // XXI : (, , ) : . . . : [... .] / . , . . . -, -. . ; [. . : . .  .]. ., 2007. . 2, . 1. . 234237. ISBN 5-902296-38-2.

74.03(4)

: 12.10.2018 14:53:34
69
, . .
( I ) / . .  // XXI : (, , ) : . . . : [... .] / . , . . . -, -. . ; [. . : . .  .]. ., 2007. . 2, . 1. . 223228. ISBN 5-902296-38-2.

74.03(4)

: 12.10.2018 14:31:41
70
, .
/ . .  // . 2018. 7. . 104110.

74.03(4/8) + 74.10

: 10.10.2018 17:18:55
71
, .
/ . . , . .  // . 2018. 7. . 6164.

74.044.6 + 74.100.264 + 74.50

: 10.10.2018 12:33:54
72
, .
(18711872) / .   // : . . / . , . . . . . ". . . -" ( ), - . ., . .  ; [ : . . , . .  ; . . . . ]. ., 2017. . 187199. ISBN 978-5-243-00457-2.

74.03(4)5-218 , .

: 09.10.2018 10:42:14

: (1.1 )
73
, .
- XIX-XX / . .  // . 2018. 3. . 168174.

74.03(2)5-41

: 08.10.2018 12:53:48
74
,  .
έ . / .  , .  , .   // . 2018. 10. . 3037. ISSN 1995-2759.

74.104 + 74.044.2

: 05.10.2018 15:37:59
75
, . .
/ . .  // : -. . , (21 . 2013 .) / . , . . . . . . " . . . -" ( ), - , . . . . ; [. .: . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . -, . . , . . , . . , . . , . .  ; . . . . ]. ., 2013. . 5862. ISBN 978-5-9506-1079-0.

74.03(2) + 74.268.19=411.2,02-26

: 04.10.2018 16:53:05
76
,  .
- . / .   // . 2018. 10. . 1116. ISSN 1995-2759.

74.104 + 74.003 + 74.044.3

: 04.10.2018 16:42:12
77
, .
: / . .  // . : " ". 2018. 2 (44) 2018. . 9195.

74.044.4

: 04.10.2018 16:19:58
78
-, // . 2018. 10. . 48. ISSN 1995-2759.

74.104 + 74.04

: 04.10.2018 15:40:36
79
, .
/ . . , . . , . .  // . : " ". 2018. 2 (44) 2018. . 7784.

74.04

: 04.10.2018 15:38:11
80
, .
- : / . .  // . . 2018. 5. . 2735. ISSN 2223-7003.

74.044.6 + 74.104 + 74.50

: 04.10.2018 12:49:32
81
, .
: I ? / . .  // . . 2018. 5. . 1218. ISSN 2223-7003.

74.0 + 74.660.1

: 04.10.2018 11:34:36
82
, .
( ) / . .  // . 2018. 6. . 2632.

74.200.2 + 74.03(2)6

: 03.10.2018 12:36:06
83
, .
: 100- / . .  // . 2018. 9. . 8490. ISSN 0012-561X.

74.03-8

: 02.10.2018 17:40:15
84
Vifleemskiy, A.B.
Reforms in Financing Education : A View from Russia / . . , . .  // Educational Reforms in Russia and China at the Turn of the 21-st Century : A Comparative Analysis / ed. by N.Ye. Borevskaya, V.P. Borisenkov & Xiaoman Zhu ; Comparative Education Research Centre. Hong Kong, 2010. . 3. . 1619. (CERC Monograph Series in Comparative and International Education and Development / Series Ed. M. Mason ; No. 7). ISBN 978-988-17852-44.

74.0494

: 02.10.2018 17:11:31
85
, .
/ . .  // . 2018. 9. . 3234. ISSN 1990-679.

74.027.4

: 02.10.2018 15:50:34
86
, .
/ . .  // . 2018. 9. . 2225. ISSN 1990-679.

74.005.1 + 74.005.22

: 02.10.2018 15:17:19
87
, .
1917 . / . .  // : , , , : . . . . . . (. , . , 1618 2017 .) : [ 2 .] / . , . . . . . ". . . -" ( ), - .  ; [. . . .  ; . : . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .  ; . . . ]. ., 2017. . 1. . 357365. ISBN 978-5-9659-0157-9(1).

74.03(2)5-8 + 74.03(2)6-8

: 01.10.2018 17:27:44
88
, .
1917 . . / . .  // : , , , : . . . . . . (. , . , 1618 2017 .) : [ 2 .] / . , . . . . . ". . . -" ( ), - .  ; [. . . .  ; . : . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .  ; . . . ]. ., 2017. . 1. . 351356. ISBN 978-5-9659-0157-9(1).

74.03(2)5-421 + 74.03(2)6-4

: 01.10.2018 16:21:55
89
, . .
: / . .  // XXI : (, , ) : . . . : [... .] / . , . . . -, -. . ; [. . : . .  .]. ., 2007. . 2, . 1. . 9599. ISBN 5-902296-38-2.

74.03(2)

: 01.10.2018 16:21:26
90
, . .
/ . .  // XXI : (, , ) : . . . : [... .] / . , . . . -, -. . ; [. . : . .  .]. ., 2007. . 2, . 1. . 7780. ISBN 5-902296-38-2.

74.03(4)5

: 01.10.2018 15:06:11
91
, . .
/ . .  // XXI : (, , ) : . . . : [... .] / . , . . . -, -. . ; [. . : . .  .]. ., 2007. . 2, . 1. . 3237. ISBN 5-902296-38-2.

74.04

: 01.10.2018 10:06:10
92
, . .
XXI / . .  // XXI : (, , ) : . . . : [... .] / . , . . . -, -. . ; [. . : . .  .]. ., 2007. . 2, . 1. . 2729. ISBN 5-902296-38-2.

74.026.843

: 01.10.2018 09:47:39
93
, . .
/ . .  // XXI : (, , ) : . . . : [... .] / . , . . . -, -. . ; [. . : . .  .]. ., 2007. . 2, . 1. . 2326. ISBN 5-902296-38-2.

74.03(2)5

: 01.10.2018 09:43:45
94
: 28 2018 . 884 / . // . 2018. 9. . 313.

67.401.121-328 + 74.04122

: 29.09.2018 11:07:44
95
, . .
: , , / . .  // . 2017. 4/5. . 514. ISSN 2220-6051.

74.03 + 74.489.8

: 27.09.2018 10:01:46
96
, .
/ . .  // : , , , : . . . . . . (. , . , 1618 2017 .) : [ 2 .] / . , . . . . . ". . . -" ( ), - .  ; [. . . .  ; . : . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .  ; . . . ]. ., 2017. . 1. . 130136. ISBN 978-5-9659-0157-9(1).

74.03(2)6

: 26.09.2018 17:46:07
97
, . .
/ . .  // XXI : (, , ) : . . . / . , . . . -, -. . ; [. . : . . , . . , . . ]. ., 2005. . 239242. ISBN 5-9022928-5.

74.03(4)64

: 26.09.2018 14:31:44
98
, . .
/ . .  // XXI : (, , ) : . . . / . , . . . -, -. . ; [. . : . . , . . , . . ]. ., 2005. . 222227. ISBN 5-9022928-5.

74.03(7)6

: 25.09.2018 16:05:45
99
, . .
/ . .  // XXI : (, , ) : . . . / . , . . . -, -. . ; [. . : . . , . . , . . ]. ., 2005. . 219222. ISBN 5-9022928-5.

74.03(4)6

: 25.09.2018 16:04:12
100
, . .
/ . .  // XXI : (, , ) : . . . / . , . . . -, -. . ; [. . : . . , . . , . . ]. ., 2005. . 155161. ISBN 5-9022928-5.

74.03(0)

: 25.09.2018 11:35:06

© , 2008–2018