() *
: my-name@mgpu.ru

*
: my-password

- (6 )
: 123456

RUS

ENG
        RSS-  -

.

1
, .
/ . . , . .  // . 2018. 11. . 1019. ISSN 0130-6073.

74.48

: 15.12.2018 12:15:41
2
, . ..
/ . .  // : . . . . -. . (2325 . 2007 .) / . . , . . - .  ; [. . . , . . ]. , 2007. . 210219. ISBN 978-5-88242-586-8.

74.40

: 14.12.2018 14:48:30
3
, . ..
/ . . , . .  // : . . . . -. . (2325 . 2007 .) / . . , . . - .  ; [. . . , . . ]. , 2007. . 205210. ISBN 978-5-88242-586-8.

74.489.86

: 14.12.2018 14:45:59
4
, . .
/ . . , . .  // - . .  / [. : . .  (.) . ; . : . . , . .  .]. , 2013. 1. . 3039. ISSN 2307-7263.

74.484(2)

: 14.12.2018 13:45:58
5
, .
" " / . .  // : : . -. . , , (2 2017 .) / . , . . . . . ". . . -" ( ), - , . . . . ; [. . . . . ]. ., 2017. . 116119. ISBN 978-5-9500731-7-5.

74.489.8.3 + 74.268.19=411.2

: 13.12.2018 12:21:13
6
// . 2018. 10. . 3739. ISSN 1990-679.

74.470 + 74.025.4

: 13.12.2018 11:13:56
7
, . .
MOODLE / . .  // . ͭ. 2018. 8. . 4350. ISSN 0234-0453.

10.63:74 + 74.480.253

: 12.12.2018 12:46:40
8
, . .
- / . . , . .  // . ͭ. 2018. 8. . 2632. ISSN 0234-0453.

10.63:74 + 74.480.253

: 11.12.2018 12:45:09
9
: , / . . , . . , . . , . .  // : , , : . . . ., 1617 2017 . : [ 2 .] / . . . , . . . -, . . . - ; [ . . .  ; . . . ]. ., 2017. . 2. . 8186. ISBN 978-5-94755-401-4. .: . 86.

74.489 + 88.69

: 11.12.2018 11:31:00
10
, . .
- / . .  // : , , : . . . ., 1617 2017 . : [ 2 .] / . . . , . . . -, . . . - ; [ . . .  ; . . . ]. ., 2017. . 2. . 7781. ISBN 978-5-94755-401-4. .: . 81.

74.489.0 + 88.69

: 11.12.2018 11:22:19
11
, . .
- / . .  // : , , : . . . ., 1617 2017 . : [ 2 .] / . . . , . . . -, . . . - ; [ . . .  ; . . . ]. ., 2017. . 2. . 7577. ISBN 978-5-94755-401-4. .: . 77.

74.489 + 88

: 11.12.2018 11:01:58
12
, . .
" " / . .  // : , , : . . . ., 1617 2017 . : [ 2 .] / . . . , . . . -, . . . - ; [ . . .  ; . . . ]. ., 2017. . 2. . 7174. ISBN 978-5-94755-401-4. .: . 74.

74.480

: 11.12.2018 10:24:56
13
, . .
/ . . , . .  // : , , : . . . ., 1617 2017 . : [ 2 .] / . . . , . . . -, . . . - ; [ . . .  ; . . . ]. ., 2017. . 2. . 5458. ISBN 978-5-94755-401-4. .: . 58.

74.489.8 + 74.489.0

: 11.12.2018 09:46:13
14
, . .
- - / . . , . . , . .  // . ͭ. 2018. 8. . 1119. ISSN 0234-0453.

10.63:74 + 74.489.253

: 10.12.2018 12:28:36
15
, . .
/ . . , . .  // : , , : . -. ., 1617 2017 . : [ 2 .] / . . . , . . . -, . . . - ; [ . . .  ; . . . ]. ., 2017. . 2. . 4144. ISBN 978-5-94755-401-4. .: . 44.

74.48

: 10.12.2018 11:39:05
16
, . .
: / . .  // : , , : . -. ., 1617 2017 . : [ 2 .] / . . . , . . . -, . . . - ; [ . . .  ; . . . ]. ., 2017. . 2. . 3841. ISBN 978-5-94755-401-4. .: . 4041.

74.489.478

: 10.12.2018 11:34:27
17
, . .
/ . .  // : , , : . -. ., 1617 2017 . : [ 2 .] / . . . , . . . -, . . . - ; [ . . .  ; . . . ]. ., 2017. . 2. . 3338. ISBN 978-5-94755-401-4. .: . 3738.

74.489.88 + 88

: 10.12.2018 11:28:41
18
, . .
/ . .  // : , , : . -. ., 1617 2017 . : [ 2 .] / . . . , . . . -, . . . - ; [ . . .  ; . . . ]. ., 2017. . 2. . 1821. ISBN 978-5-94755-401-4. .: . 21.

74.489.2

: 10.12.2018 10:49:33
19
, . .
- / . .  // : , , : . -. ., 1617 2017 . : [ 2 .] / . . . , . . . -, . . . - ; [ . . .  ; . . . ]. ., 2017. . 2. . 1417. ISBN 978-5-94755-401-4. .: . 17.

74.489 + 74.204.21

: 10.12.2018 10:42:12
20
, . .
/ . .  // : , , : . -. ., 1617 2017 . : [ 2 .] / . . . , . . . -, . . . - ; [ . . .  ; . . . ]. ., 2017. . 2. . 814. ISBN 978-5-94755-401-4. .: . 14.

74.489.0 + 74.65

: 10.12.2018 10:29:52
21
, . .
/ . .  // : , , : . -. ., 1617 2017 . : [ 2 .] / . . . , . . . -, . . . - ; [ . . .  ; . . . ]. ., 2017. . 2. . 37. ISBN 978-5-94755-401-4. .: . 7.

74.489.88 + 88.946

: 10.12.2018 09:32:24
22
, .
/ . . , . . , . .  // . ͭ. 2018. 8. . 510. ISSN 0234-0453.

10.63:74 + 74.480.281.35 + 74.480.253

: 07.12.2018 14:32:57
23
, . .
- / . . , . . , . .  // " " : . . / [. . . .  ; . : . . , . . ]. ., 2017. . 8. . 4145. ISBN 978-5-905025-49-5. ISSN 2311-9934.

74.489.87

: 06.12.2018 15:14:08
24
, . .
/ . .  //  . .   : . . . . (., 22 . 2006 .) : [ 3 .] / [. : . .  (.), . . , . .  .] ; . , . . . -. ., 2007. . 3. . 119123. ISBN 5-902296-42-0.

74.489.42

: 06.12.2018 15:12:55
25
, .
" ". " " / . .  // : . . . . . / . , . . . . ". . . -" ( ), . . .  ; [. . . . .  ; . . . ]. ., 2017. . 6882.

74.479.478 + 74.1020

: 05.12.2018 17:43:34

: (505.0 )
26
, .
" ". " - " / . .  // : . . . . . / . , . . . . ". . . -" ( ), . . .  ; [. . . . .  ; . . . ]. ., 2017. . 5767.

74.479.478 + 74.102.620

: 05.12.2018 17:28:36

: (505.0 )
27
, .
" ". " " / . .  // : . . . . . / . , . . . . ". . . -" ( ), . . .  ; [. . . . .  ; . . . ]. ., 2017. . 5056.

74.479.478 + 74.9

: 05.12.2018 17:13:27

: (505.0 )
28
, . .
- . .  / . . , . .  //  . .   : . . . . (., 22 . 2006 .) : [ 3 .] / [. : . .  (.), . . , . .  .] ; . , . . . -. ., 2007. . 3. . 7684. ISBN 5-902296-42-0.

74.480.058

: 05.12.2018 15:50:28
29
, .
/ . .  // : . . . . . / . , . . . . ". . . -" ( ), . . .  ; [. . . . .  ; . . . ]. ., 2017. . 3943.

74.044.3 + 74.489.470.9

: 05.12.2018 15:36:49

: (505.0 )
30
, .
/ . .  // : . . . . . / . , . . . . ". . . -" ( ), . . .  ; [. . . . .  ; . . . ]. ., 2017. . 3238.

74.489.478 + 74.489.470.9

: 05.12.2018 15:15:52

: (505.0 )
31
, .
( ȭ) / . .  //  . .   : . . . . (., 22 . 2006 .) : [ 3 .] / [. : . .  (.), . . , . .  .] ; . , . . . -. ., 2007. . 3. . 7576. ISBN 5-902296-42-0.

74.489.478

: 05.12.2018 14:42:32
32
, .
: / . .  // : . . . . . / . , . . . . ". . . -" ( ), . . .  ; [. . . . .  ; . . . ]. ., 2017. . 2427.

74.480.42

: 05.12.2018 14:13:16

: (505.0 )
33
, .
/ . . , . .  // : . . . . . / . , . . . . ". . . -" ( ), . . .  ; [. . . . .  ; . . . ]. ., 2017. . 1318.

74.489.4 + 74.489.470.9

: 05.12.2018 12:33:06

: (505.0 )
34
, .
/ . .  // : . . . . . / . , . . . . ". . . -" ( ), . . .  ; [. . . . .  ; . . . ]. ., 2017. . 412.

74.489.278

: 05.12.2018 12:07:03

: (505.0 )
35
, .
/ . .  // XXI . 2018. 1. . 7380. [].

74.489.85 + 81.19

: 03.12.2018 12:50:12
36
, .
: / . . , . . , . .  // . 2018. 3/4. . 9096. [].

74.489.276.4

: 30.11.2018 14:04:20
37
, . .
/ . . , . .  // - : . . / . , . . . . ". . . -"( ), . . .  ; [. . . . .  ; . . . ]. ., 2017. . 4247.

74.474

: 30.11.2018 13:15:00

: (1.0 )
38
, .
/ . . , . .  // - : . . / . , . . . . ". . . -"( ), . . .  ; [. . . . .  ; . . . ]. ., 2017. . 3441.

74.484.4

: 29.11.2018 17:53:43

: (1.0 )
39
, .
MOODLE. - / . . , . .  // - : . . / . , . . . . ". . . -"( ), . . .  ; [. . . . .  ; . . . ]. ., 2017. . 2233.

74.480.279 + 74.489.470.9

: 29.11.2018 17:31:20

: (1.0 )
40
, .
/ . .  // - : . . / . , . . . . ". . . -"( ), . . .  ; [. . . . .  ; . . . ]. ., 2017. . 1721.

74.480.42 + 74.484(2)

: 29.11.2018 17:13:00

: (1.0 )
41
, .
- "" / . .  // - : . . / . , . . . . ". . . -"( ), . . .  ; [. . . . .  ; . . . ]. ., 2017. . 1416.

74.489.470.9 + 74.489.041

: 29.11.2018 16:36:02

: (1.0 )
42
, .
/ . . , . .  // - : . . / . , . . . . ". . . -"( ), . . .  ; [. . . . .  ; . . . ]. ., 2017. . 1113.

74.489.470.9

: 29.11.2018 16:00:31

: (1.0 )
43
, .
/ . . , . .  // - : . . / . , . . . . ". . . -"( ), . . .  ; [. . . . .  ; . . . ]. ., 2017. . 410.

74.489.470.9

: 29.11.2018 15:33:06

: (1.0 )
44
, .
/ . .  // : . . .: [... .] / [. . . .  ; .-. . . ] ; . , . . . . . ". . . -", - . ., . . . ., 2018. . 16. . 222228. ISBN 978-5-94755-415-1.

74.480.279

: 27.11.2018 17:53:39
45
, . .
/ . .  [ .] // . 2018. 5. . 6670.

74.489 + 74.047.8 + 74.104

: 27.11.2018 12:47:10
46
, . .
/ . .  [ .] // . 2018. 5. . 5965.

74.489 + 74.047.8 + 74.104

: 27.11.2018 12:34:18
47
, . .
- / . .  // . 2018. 5. . 5358.

74.489 + 74.047.8 + 74.104

: 27.11.2018 11:55:10
48
, . .
- / . .  // . 2018. 5. . 3744.

74.489 + 74.104

: 27.11.2018 11:25:57
49
, . .
- / . .  // . 2018. 5. . 2736.

74.489 + 74.104

: 27.11.2018 11:12:40
50
, . .
/ . .  [ .] // . 2018. 5. . 2026.

74.10 + 74.489 + 74.104

: 27.11.2018 10:54:10
51
, . .
. . / . .  // . 2018. 5. . 618.

74.10 + 74.105 + 74.489

: 27.11.2018 10:26:42
52
, .
/ . .  // : : . -. . , , (2 2017 .) / . , . . . . . ". . . -" ( ), - , . . . . ; [. . . . . ]. ., 2017. . 3843. ISBN 978-5-9500731-7-5.

74.489.0 + 71.08

: 26.11.2018 13:19:13
53
,  .
/ .   // . 2018. 10. . 6069. ISSN 0869-4672.

74.48(2) + 60.6(2)

: 22.11.2018 11:30:09
54
WorldSkills Russia: " " / . .  [ .] // . 2018. 2. . 6063. [].

74.489.86

: 21.11.2018 17:33:07

: (1.8 )
55
, .
/ . .  // : : . -. . , , (2 2017 .) / . , . . . . . ". . . -" ( ), - , . . . . ; [. . . . . ]. ., 2017. . 911. ISBN 978-5-9500731-7-5.

74.489.83 + 74.204

: 21.11.2018 16:57:31
56
, . .
/ . . , . .  // . 2018. 5. . 2027.

74.489.264

: 21.11.2018 15:47:31
57
, . .
/ . .  // . 2018. 5. . 1519.

74.480.28

: 21.11.2018 15:15:21
58
, . .
/ . . , . .  // . 2018. 11. . 1419. ISSN 0027-7371.

74.489.8 + 88.69-72 + 74.262.0

: 21.11.2018 13:20:31
59
, .
/ . .  // . 2018. 11. . 1014. ISSN 0027-7371.

74.489.8 + 74.04

: 21.11.2018 12:27:20
60
, .
: ? / . .  // . 2018. 10. . 2029. ISSN 0869-3617.

74.480.41

: 21.11.2018 12:02:47
61
, .
: / . .  // . 2018. 10. . 919. ISSN 0869-3617.

74.484.4

: 21.11.2018 11:05:44
62
, .
/ . . , . .  // . 2018. 4. . 175183.

74.489.24

: 19.11.2018 16:36:14
63
, .
/ . . , . .  // . 2018. 8. . 102107.

74.200.55 + 74.489.478 + 54.58

: 19.11.2018 13:22:37
64
, . .
: , , / . .  // . 2018. 3. . 164170.

74.48

: 19.11.2018 12:33:38
65
, . .
. / . .  // !. 2017. 5/6. . 7476.

74.470

: 19.11.2018 11:28:03
66
, .
/ . . , . .  // . 2018. 4. . 97102.

74.489.85

: 19.11.2018 10:21:38
67
, .
/ . .  // . 2018. 9. . 107110.

74.14 + 74.489.478

: 17.11.2018 12:43:16
68
, .
/ . .  // KANT. 2018. 3 (28). . 136140. [].

74.484 + 87.3(4)6-712

: 16.11.2018 16:39:28

: (477.5 )
69
, .
/ . .  // . 2018. 4. . 6374.

74.489.268.4

: 16.11.2018 15:37:52
70
, .
/ . . , . . , . .  // . 2018. 4. . 5662.

74.479.8

: 16.11.2018 15:05:42
71
, .
- / . . , . . , . .  // . 2018. 9. . 2732.

74.14 + 74.489.47

: 16.11.2018 12:37:16
72
, .
/ . . , . .  // . 2018. 9. . 1826.

74.14 + 74.489.47

: 16.11.2018 11:41:25
73
, .
/ . . , . .  // . 2018. 9. . 1017.

74.14 + 74.489.478

: 16.11.2018 11:27:25
74
, .
/ . .  // . 2018. 3. . 113120.

74.480.055

: 15.11.2018 17:49:07
75
, .
/ . .  // : . . . (., 78 . 2017 .) / . , . . . . . ". . . -" ( ), -.  ; [ .: . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .  ; . . . . , . . ]. ., 2017. . 221228. ISBN 978-5-243-00533-3.

88.251 + 74.489.8

: 15.11.2018 17:08:15

: (1.3 )
76
, .
- / . .  // . 2018. 3. . 103108.

74.489.85

: 15.11.2018 16:49:08
77
, . .
/ . . , . . , . .  // : . . . (., 78 . 2017 .) / . , . . . . . ". . . -" ( ), -.  ; [ .: . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .  ; . . . . , . . ]. ., 2017. . 214220. ISBN 978-5-243-00533-3.

74.489.85 + 74.50

: 15.11.2018 16:25:05

: (1.3 )
78
, . .
GEOGEBRA / . .  // . 2018. 3. . 157163.

10.63:74 + 74.489.253 + 10.611.1

: 15.11.2018 15:16:55
79
, .
- : / . .  // . 2018. 7. . 915. ISSN 0130-0776.

74.205 + 74.200.58 + 74.480.5

: 15.11.2018 15:04:13
80
, . .
Word 2013 / . .  // . 2018. 3. . 136142.

10.63:74 + 74.480.253

: 15.11.2018 14:55:39
81
, .
" " / . . , . .  // . 2018. 3. . 114123.

10.63:74 + 74.489.253 + 74.102.53

: 15.11.2018 13:07:01
82
, . .
" " / . .  // . 2018. 3. . 9198.

74.489.253

: 15.11.2018 12:42:19
83
, .
/ . .  // . 2018. 3. . 8288.

74.489.81

: 15.11.2018 12:29:57
84
, . .
- / . .  // : [ 2 .] / [. : . .  (.), . . , . . , . .  .] ; . , . . . -. ., 2004. . 2. . 117120. (  ; . 3). ISBN 5-902296-10-2. .

74.479.47

: 15.11.2018 09:57:01
85
, .
/ . .  // . 2018. 3. . 3843.

74.489.81 + 74.479.8

: 14.11.2018 17:02:00
86
, .
/ . .  // . 2018. 3. . 3238.

74.100.264 + 74.489.81

: 14.11.2018 16:32:45
87
, .
/ . .  // : . . .: [... .] / [. . . .  ; .-. . . ] ; . , . . . . . ". . . -", - . ., . . . ., 2018. . 16. . 1622. ISBN 978-5-94755-415-1.

74.489.85 + 74.202.59

: 14.11.2018 15:58:54
88
, .
- / . .  // : . . .: [... .] / [. . . .  ; .-. . . ] ; . , . . . . . ". . . -", - . ., . . . ., 2018. . 16. . 1016. ISBN 978-5-94755-415-1.

74.489.85 + 74.202.684.330

: 14.11.2018 15:30:54
89
: [ " " . . , . . , . . , . . ] // . 2018. 9. . 4851.

74.484.7 + 74.489.470.9

: 14.11.2018 14:36:58
90
, . .
/ . .  // . 2018. 1. . 5159. ISSN 2220-6051.

74.66 + 74.464.78

: 14.11.2018 13:28:27
91
, . . (, . .).
- / . .  // . 2018. 1. . 4550. ISSN 2220-6051.

74.48 + 74.66 + 74.464.78

: 14.11.2018 13:07:46
92
, . .
: - / . .  // . 2018. 1. . 3744. ISSN 2220-6051.

74.66 + 74.464.78

: 14.11.2018 13:00:07
93
, . . (, . .).
- / . . , . .  // . 2018. 1. . 2936. ISSN 2220-6051.

74.66 + 74.464.78

: 14.11.2018 12:45:08
94
, . .
" " / . . , . .  // . 2018. 3. . 6079.

74.489.253 + 74.489.478

: 14.11.2018 11:56:11
95
, . .
/ . .  // . 2018. 3. . 4550.

10.63:74 + 74.489.253 + 22.15

: 14.11.2018 11:33:01
96
, . .
- / . .  // . 2018. 3. . 3844.

74.480.253 + 10.63:74

: 14.11.2018 11:05:12
97
, .
/ . .  // . 2018. 10. . 3336. ISSN 1990-679.

74.47

: 13.11.2018 17:41:09
98
, . .
/ . . , . .  // : . . . (., 78 . 2017 .) / . , . . . . . ". . . -" ( ), -.  ; [ .: . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .  ; . . . . , . . ]. ., 2017. . 172179. ISBN 978-5-243-00533-3.

74.104 + 74.489.478

: 13.11.2018 17:25:40

: (1.3 )
99
, . .
- / . . , . .  // . 2018. 3. . 3237.

74.489.478

: 13.11.2018 14:54:52
100
, . .
"" / . .  // . 2018. 3. . 2331.

74.480.253 + 10.611.35 + 74.480.266

: 13.11.2018 14:36:21

© , 2008–2018