() *
: my-name@mgpu.ru

*
: my-password

- (6 )
: 123456

RUS

ENG
        RSS-  -

.

1
, .
/ . . , . . , . .  // - . .  / [. : . .  (.) . ; . : . . , . .  .]. , 2013. 1. . 170177. ISSN 2307-7263.

65.291.213

: 14.12.2018 16:50:32
2
, . .
/ . . , . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 255257. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 60.521.8

: 14.12.2018 16:20:20
3
, .
" " / . .  // - . .  / [. : . .  (.) . ; . : . . , . .  .]. , 2013. 1. . 126130. ISSN 2307-7263.

65.291.86

: 14.12.2018 15:47:40
4
, . .
- / . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 253255. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 60.561.31

: 14.12.2018 15:01:21
5
, . .
/ . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 249253. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 65.52

: 14.12.2018 14:38:14
6
, . .
" " / . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 246249. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 60.524.5

: 14.12.2018 11:56:11
7
, . .
/ . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 243246. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 65.52

: 14.12.2018 11:11:15
8
, . .
/ . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 239243. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 66.021

: 14.12.2018 10:33:24
9
, . .
( . , ) / . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 238239. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 65.010.112

: 14.12.2018 10:20:03
10
, . .
- / . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 232238. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 63.3-283.2

: 14.12.2018 09:44:29
11
, . .
" ": / . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 231232. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 60.524.224.24

: 13.12.2018 16:40:43
12
, .
19961998 . / . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 229230. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 60.561.3

: 13.12.2018 16:05:46
13
, . .
PR / . . , . . , . .  // : . . . . -. . (2325 . 2007 .) / . . , . . - .  ; [. . . , . . ]. , 2007. C. 173178. ISBN 978-5-88242-586-8.

65.9

: 13.12.2018 15:37:37
14
, .
, / . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 227229. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 65.52 + 66.68

: 13.12.2018 15:31:28
15
, . .
, / . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 224227. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 65.02

: 13.12.2018 14:44:06
16
, . .
/ . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 222224. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 66.4

: 13.12.2018 11:49:07
17
, . .
- / . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 220222. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 66.052

: 13.12.2018 11:15:51
18
, . .
/ . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 217220. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 60.033.3

: 13.12.2018 11:05:12
19
, . .
: ? / . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 212217. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 65.013.53 + 66.1

: 13.12.2018 10:48:55
20
, . .
( "" 19581992.) / . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 210212. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 66.01 + 67.911.16

: 13.12.2018 10:18:42
21
, . .
/ . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 208210. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 66.4

: 12.12.2018 16:33:35
22
, . .
90- : / . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 205208. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 66.72(2)

: 12.12.2018 16:12:35
23
.
/ // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 202205. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 66.3

: 12.12.2018 15:40:28
24
, . .
, XXI : " "? / . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 200202. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2)

: 12.12.2018 15:12:14
25
, . .
/ . .  // : . . . / . , . . ". . . -" ( ), . - ; [. : . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .  . ; . . : . . , . . ]. ., 2018. . 163165. ISBN 978-5-9659-0171-5.

67.404.91 + 65.292.311

: 12.12.2018 14:59:20
26
, . .
/ . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 197199. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 65.52

: 12.12.2018 14:45:54
27
, . .
-, : 2003 . / . . , . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 195197. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 66.4(0),01(2..)

: 12.12.2018 11:50:28
28
, .
/ . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 194195. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 66.031.1

: 11.12.2018 15:01:08
29
, . .
/ . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 192194. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 67.401.114

: 11.12.2018 14:40:50
30
, .
/ . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 189192. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 65.30

: 11.12.2018 14:27:17
31
, . .
/ . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 188189. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2)

: 10.12.2018 17:19:30
32
, .
: "" / . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 186188. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 65.428.803

: 10.12.2018 16:53:49
33
, . .
- / . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 184186. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 65.209.2

: 10.12.2018 16:45:45
34
, . .
: / . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 182184. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 65.02

: 10.12.2018 16:21:03
35
, . .
/ . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 181. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 65.433

: 06.12.2018 16:43:43
36
, . .
/ . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 178180. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 66.3(2)

: 06.12.2018 15:58:24
37
, . .
: , / . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 175177. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 65.013.6(2)

: 05.12.2018 16:35:02
38
, . .
/ , . . // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 173174. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 65.012.332 + 65.301

: 03.12.2018 16:37:02
39
, . .
/ , . ., , . . // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 170172. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 65.240.52(2)

: 03.12.2018 16:07:17
40
, . .
/ , . .,  . . // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 167169. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 65.010

: 03.12.2018 16:02:17
41
, .
/ . .  // : , : XIII . . . . ( ) : 3- . / . .  (. . .). ., 2018. . 1. . 219224. [].

65

: 01.12.2018 14:58:11
42
, .
/ . .  // . 2018. 10. . 6980. ISSN 2074-6040.

65.010.19

: 30.11.2018 15:11:59
43
, .
/ . .  // . 2018. 10. . 5468. ISSN 2074-6040.

65.428.8(5)

: 30.11.2018 15:06:19
44
, .
Brexit / . .  // . 2018. 10. . 4753. ISSN 2074-6040.

65.268.4-659

: 30.11.2018 14:51:51
45
, .
"" 19982018 : / . .  // . 2018. 10. . 3546. ISSN 2074-6040.

65.428.806(2)(4)

: 30.11.2018 14:42:12
46
, . .
/ . . , . . , . .  // XXI . 2018. 9. . 1328.

65.049(4)

: 30.11.2018 10:11:37
47
, .
: / . .  // XXI . 2018. 9. . 312.

65.049(0) + 20.1

: 30.11.2018 10:07:52
48
, . .
- / . .  // : . . . . -. . (2325 . 2007 .) / . . , . . - .  ; [. . . , . . ]. , 2007. . 160163. ISBN 978-5-88242-586-8.

65.291.9

: 29.11.2018 15:31:53
49
, . .
- / . .  // : . . . . -. . (2325 . 2007 .) / . . , . . - .  ; [. . . , . . ]. , 2007. . 156160. ISBN 978-5-88242-586-8.

65.291.9

: 29.11.2018 15:28:47
50
, .
/ . .  // XXI . 2018. 9. . 2938.

65.428

: 29.11.2018 10:22:59
51
, . .
/ . .  // . 2018. 11. . 2837.

65.272

: 28.11.2018 12:53:48
52
, .
6 ( I) / . .  // . 2018. 10. . 1934. ISSN 2074-6040.

65.5

: 27.11.2018 15:08:40
53
, .
/ . . , . .  // . 2018. 10. . 817. ISSN 2074-6040.

65.428(2)(7)

: 27.11.2018 14:35:38
54
,  .
: / .   // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 163166. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 65.053.34

: 23.11.2018 15:39:30
55
, . .
/ . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 159162. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 65.051.525

: 23.11.2018 15:02:25
56
, . .
/ . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 157158. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 65.52

: 23.11.2018 14:32:45
57
, . .
- / . . , . . , . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 154156. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 65.011.311

: 23.11.2018 14:26:51
58
, . .
XXI / . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 151153. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2)

: 23.11.2018 14:02:08
59
, .
( , ) / . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 148150. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 65.011.14

: 23.11.2018 11:43:09
60
, . .
- / . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 147. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 66.031.1

: 23.11.2018 11:01:25
61
, . .
/ . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 145146. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 65.29

: 23.11.2018 10:31:26
62
,  .
/ .   // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 140144. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 65.050.113

: 23.11.2018 10:01:13
63
, . .
/ . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 138139. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 65.262.253.1

: 23.11.2018 09:50:36
64
, . .
/ . . , . . , . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 134137. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 65.240

: 22.11.2018 16:32:53
65
, . .
"" / . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 133. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 65.52(4)

: 22.11.2018 15:57:58
66
, . .
/ . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 130132. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 65.52

: 22.11.2018 15:41:20
67
 . .
/ . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 127129. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 65.050.22(4) + 65.240.5(4)

: 22.11.2018 15:26:25
68
,  .
/ .   // . 2018. 10. . 8995. ISSN 0869-4672.

65.32-21

: 22.11.2018 11:48:53
69
, . .
/ . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 125126. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 65.290

: 22.11.2018 11:41:06
70
,  .
/ .   // . 2018. 10. . 4045. ISSN 0869-4672.

65.291.592

: 22.11.2018 11:20:01
71
,  .
: / .   // . 2018. 10. . 2039. ISSN 0869-4672.

65.9(2)-984 + 65.011.151(2)

: 22.11.2018 11:08:22
72
, . .
" " / . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 123124. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 65.01

: 22.11.2018 11:01:58
73
,  .
/ .   // . 2018. 10. . 1219. ISSN 0869-4672.

65.20651

: 22.11.2018 10:53:35
74
, . .
- / . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 120122. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 65.050.11

: 22.11.2018 10:44:43
75
, . .
/ . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 116119. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 65.9(5) + 65.011.3

: 22.11.2018 10:14:25
76
, . .
, / . . , . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 113115. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 65.013.6

: 22.11.2018 10:06:15
77
, .
/ . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 111112. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 65.011.3

: 22.11.2018 09:42:06
78
, . .
" ": / . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 109110. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 65.010.112

: 21.11.2018 16:25:50
79
,  .
: / .   // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 106108. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 65.261.513

: 21.11.2018 16:00:34
80
,  .
: ? / .  , . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 102105. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 65.52

: 21.11.2018 15:21:42
81
, . .
/ . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 97101. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 65.011.312

: 21.11.2018 14:42:00
82
, . .
/ . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 9596. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 65.261.513

: 21.11.2018 14:17:09
83
, . ..
: / . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 9294. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 65.52

: 21.11.2018 11:52:21
84
, . .
: / . . , . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 9092. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 65.013.6 + 65.208

: 21.11.2018 11:03:27
85
, . .
/ . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 8889. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 65.011.11

: 21.11.2018 10:24:01
86
, . .
/ . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 8587. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 65.52

: 21.11.2018 10:01:20
87
, . .
/ . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 8284. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 65.52

: 21.11.2018 09:49:45
88
, . .
/ . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 81. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 65.02-223

: 20.11.2018 16:26:33
89
, . .
/ . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 79. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 65.050.11

: 20.11.2018 16:04:01
90
, . .
- : / . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 6878. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 66.052

: 20.11.2018 15:29:28
91
, . .
/ . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 6167. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 66.65

: 20.11.2018 14:57:38
92
, .
/ . . , . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 5660. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 65.52

: 20.11.2018 11:54:06
93
, . .
/ . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 4455. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 65-983 + 65-962

: 20.11.2018 11:33:26
94
, . .
/ . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 3843. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 65.050.1 + 65.050.11

: 20.11.2018 11:21:31
95
, . .
: / . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 3537. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 60.500.2

: 20.11.2018 11:03:45
96
, .
- : / . . , . .  // : : . . . 2223 2003 . . . - / . , , . . -, .  , "", . . ., . . . -, . . ; . . . . ., 2003. . 734. ISBN 5-9290-0048-4.

65.9(2) + 65.52

: 20.11.2018 10:43:54
97
, . .
/ . . , . . , . .  // . 2018. 4. . 8085. ISSN 1028-5857.

65.291.21-09 + 65.012.121

: 13.11.2018 10:39:47
98
, . .
: / . .  // . 2018. 4. . 5561. ISSN 1028-5857.

60.561.22(2-4) + 65.290.31(2-4)

: 12.11.2018 17:21:04
99
, . .
/ . .  // . 2018. 4. . 3440. ISSN 1028-5857.

65.497.4(2) + 74.48(2)0

: 12.11.2018 17:09:49
100
, . .
/ . . , . .  // . 2018. 4. . 2833. ISSN 1028-5857.

65.305.021-21

: 12.11.2018 16:55:26

© , 2008–2018